Scheidende ouders fiscaal gedupeerd

Heel even leek het of scheidende echtgenoten voorafgaand aan hun aanvraag tot echtscheiding fiscaal de dupe werden van een weeffout in de wet inkomstenbelasting. De staatsecretaris corrigeerde een verlies van hypotheekrenteaftrek voor deze groep duurzaam gescheiden levende echtgenoten. Voor scheidende ouders is daarmee de kous nog niet af. Zij blijven gedupeerd als de staatssecretaris de correctie hierbij laat.

 

De echtscheidingsregeling binnen het eigenwoningregime wordt nu zo aangepast dat deze net als binnen de tot 1 januari 2011 geldende regeling van toepassing wordt vanaf het moment van duurzaam gescheiden leven. Hiertoe wordt in artikel 3.111, vierde lid, van de Wet IB 2001 opgenomen dat als gewezen partner mede wordt aangemerkt de duurzaam gescheiden levende echtgenoot. Dit geldt tevens voor toepassing van het achtste lid van genoemd artikel, zodat ook daar vanaf het moment van duurzaam gescheiden leven géén sprake meer is van partnerschap.

 

Deze duurzaam gescheiden levende echtgenoot komen we ook tegen bij de zogenaamde alleenstaande ouderkorting. Een korting op de te betalen inkomstenbelasting van €. 931,00 (2011) eventueel te verhogen met de aanvullende alleenstaande ouderkorting van €. 1.523,00 (2011) oftewel maximaal €. 2.454,00 per jaar. Ons inziens is reparatie nodig van het artikel 8.15 Wet IB 2001, zodat de duurzaam gescheiden levende echtgenoot hiervoor ook niet als fiscale partner geldt.

 

Omdat we ervan uitgaan, dat staatssecretaris Weekers geen half werk wenst te leveren, hopen we erop dat ook deze weeffout gerepareerd wordt en dat dit werking zal hebben per 1 januari 2011. De correctie is van belang voor alle scheidende ouders, die reeds in de eerste helft van 2011 duurzaam gescheiden van elkaar leven, maar nog niet officieel gescheiden zijn. Het belang lijkt mij derhalve groot genoeg.

 

 

Met dank aan collega Martijn van Hulten FFP FB voor zijn bijdrage aan de inhoud van dit artikel

 

Datum: December 2010

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter