Echtscheiding financieel lastiger dan ooit

De economische crisis heeft in aanvang een vertraging veroorzaakt van het aantal echtscheidingen. Nu de prijzen van koopwoningen licht stijgen, lijkt dit de katalysator van de toename in het aantal echtscheidingen. Financieel staan de aanstaande ex-partners er slechter voor. Financiële deskundigheid en creativiteit is nu meer nodig dan ooit.

 

In de markt van koopwoningen tussen de €. 200.000,00 en €. 400.000,00 is na een daling van de prijzen zelfs al weer sprake van een lichte stijging. Daarmee is de verkoop van de woning nog steeds niet binnen een redelijke termijn gerealiseerd. Geen reden om niet te scheiden, maar wel alle reden om de paragraaf van de echtelijke woning uitgebreid en nauwkeurig te beschrijven in het echtscheidingsconvenant. Wat moeten partijen zoal afspreken in dit geval?

Aandachtspunten bij verkoop van de woning

Het succesvol verkopen van de woning betekent dat de woning 'verkoopklaar' gemaakt moet worden. De kopers hebben het voor het zeggen in deze markt. Er is immers keuze genoeg. Als er de laatste jaren onvoldoende aan onderhoud gedaan is aan de woning, dan vraagt de opknapbeurt behalve tijd, geld en energie ook overleg. En dat kan nu net een lastig onderdeel zijn. De professionele mediator weet partijen hier als geen andere professional goed bij te ondersteunen.

Daarnaast zullen partijen het eens moeten zijn over de verkoopprijs, over wie er gedurende de tijd dat de woning nog niet verkocht is in de woning blijft wonen, hoe de kosten van eigendom en gebruik verdeeld worden, wat er anders wordt als de woning nog niet verkocht is, maar men wel intussen van elkaar gescheiden is, hoelang men vast wil houden aan de vraagprijs, als blijkt dat de woning niet verkocht wordt en spijtig maar wel realiteit, hoe een eventuele restschuld verdeeld moet worden als de verkoopprijs onvoldoende is om alle leningen af te lossen.

 

In de markt van koopwoningen boven de €. 400.000,00 is een bijkomend probleem dat daar de daling van de prijzen nog niet uitgebodemd is. Ook zien we dat daar andere financiële gevolgen van de economische crisis duidelijke sporen hebben nagelaten. Waarden van effectenportefeuilles zijn nog lang niet terug op eerdere niveau's en ook op spaargeld heeft men ingeteerd. Tot slot werkt nominaal gezien een daling in prijzen daar harder door. Althans zo voelt het wel. Een waardedaling van 10% op woning van €. 600.000,00 betekent toch een verlies van €. 60.000,00. Dat voelt toch anders dan een verlies van €. 20.000,00.

Elkaar uitkopen vraagt zakelijk kunnen handelen

Als de verkoop aan een derde niet wil lukken, dan zou een verkoop aan elkaar wellicht uitkomst kunnen bieden. Dat blijkt in de praktijk nu te stuiten op een heel andere factor van betekenis. Vooral voor stellen die eerder geleend hebben tegen 6 keer hun gezamenlijk bruto jaarinkomen is sprake van een forse domper. De banken hebben hun condities voor het verstrekken van leningen aanmerkelijk bijgesteld. Voor de lenende partij betekent dit dat men nog tussen de 4,5 en 5,0 keer het bruto jaarinkomen kan lenen. Vele echtscheidingen zitten daardoor op slot en zijn gedwongen tot verkoop aan een derde. Waar nog wel sprake is van overbrugbare bedragen zien we dat onderlinge schuldverhoudingen tussen de scheidende partijen of leningen binnen de familie uitkomst bieden. Daarbij past wel een waarschuwing. Zorg voor goede afspraken bijvoorbeeld in de vorm van hypothecaire zekerheid. Maak condities van leningen niet voor onbepaalde tijd, maar biedt elkaar een redelijke termijn om een eigen leven weer op te pakken. Vaak is een situatie na 5 jaar totaal anders.

 

Het mag duidelijk zijn dat de familiemediator met kennis van zaken van groot belang is voor de kwaliteit van de echtscheiding. Als door gebrek aan middelen het inschakelen van een deskundige mediator niet betaalbaar is, dan kunnen partijen terecht bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Daar is nu ook een online echtscheidingsplan te vinden.

 

Landsmeer, 27 April 2010

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter