Wie worden de Nederlandse Paul Mc Cartney en Heather Mills?

Londen - 17 maart 2008: Paul McCartney moet bijna 31 miljoen betalen aan zijn ex-vrouw Heather Mills, zo besloot de rechter. De voorwaarden van de scheiding houden onder meer in dat de op 1 december 1968 geboren Mills zeventien miljoen euro krijgt om zelf te besteden en ruim drie miljoen euro om een huis voor zichzelf te kopen in Londen. Ook moet McCartney betalen voor de oppas en de scholing van hun vierjarige dochtertje Beatrice.

 

 

Wat zouden deze getallen betekenen naar Nederlandse maatstaven?

De zeventien miljoen euro staat gelijk aan 12 jaar een maandelijke bedrag aan partneralimentatie van €. 148.345,=. U leest het goed. Een maandelijks bedrag! Bij deze berekening gaan we er bovendien van uit dat de op 18-06-1942 geboren Sir Paul niet voordien komt te overlijden. Zouden we wel rekening houden met zijn sterftekans dan is die zeventien miljoen gelijk aan de contante waarde van €. 191.836,= per maand. Het resterende bedrag van bijna elf miljoen voor de kosten van de oppas en scholing van hun dochtertje komt neer op een kostenpost van € 64.375,= per maand ervan uitgaand dat Beatrice zeker tot haar 25ste studeert en verzorging nodig heeft. Kosten overigens die zij niet zou kunnen betalen uit haar eigen jaarlijkse toelage die ook nog eens vijfenveertig duizend euro per jaar bedraagt.

 

In Engeland en Wales zijn de bepalingen van de Matrimonial Causes Act 1973 op de boedelscheiding na echtscheiding van toepassing. Op grond van deze wet kan het gerecht bij beschikking bepalen dat er periodiek een bedrag dient te worden betaald en dat er bezittingen dienen te worden verkocht. Ook kan het gerecht een pensioenvoorziening treffen, bepalen dat er een bedrag ineens dient te worden betaald, of een andere beschikking geven. Het gerecht is vrij om te bepalen welke beschikkingen het, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, in een bepaald geval geeft om recht te kunnen doen aan de gevolgen van een echtscheiding.

 

In Nederland zijn de bepalingen van toepassing zoals deze terug te vinden zijn in het Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast stelt de Werkgroep Alimentatienormen jaarlijks richtlijnen op voor het berekenen van alimentatie volgens de zogenaamde Tremanormen. Tot slot vinden we in uitspraken in eerdere zaken rechtsgrond (jurisprudentie).

 

Sir Paul Mc Cartney moet dit keer flink in zijn goedgevulde buidel tasten. De titel "Let it be" - vrij vertaald "Laat het zo zijn" - suggereert berusting. De enige die weet of dat werkelijk aan de orde is, is Sir Paul zelf.

 

Datum: April 2008

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter