Zuiver aanvaarden nalatenschap gevaarlijk?

Niet in iedere familie is het pais en vree als het om de verdeling van een nalatenschap gaat. In dit verhaal leest u enkele voetangels en klemmen, die alledaags zijn.

 

Vader P. en moeder M. hebben drie kinderen; dochter N., dochter O. en zoon P. Vader is al lang terug overleden. Om precies te zijn in 1987. Vader en moeder waren gehuwd in een algehele gemeenschap van goederen oftewel het bezit ten tijde van het overlijden van vader was reeds voor de helft van moeder!

 

Vader liet een bedrijf achter en hij had samen met moeder een woning. Om moeder goed verzorgd achter te laten was er sprake van een regeling waarbij moeder alle goederen van vader erfde. Daardoor ontving zij eigenlijk ook de zogenaamde kindsdelen. Moeder bleef deze schuldig. Hierover was zij een rente verschuldigd van 12% enkelvoudig. Niet ongebruikelijk voor die tijd.

 

De kindsdelen waren ieder fl. 20.000 groot. Zoonlief volgde vader op in het bedrijf. Zo ontstond er een financiële regeling waarbij zoonlief zijn vordering van fl. 20.000 direct in kon brengen bij moeder die als deel van haar erfenis het bedrijf had gekregen. Beide dochters N. en O. hielden wel hun vordering op moeder.

 

Moeder overleed recentelijk zonder het nalaten van enig goed. De woning bleek zij in 1990 verkocht te hebben aan zoon N. waarbij sprake was van zeer gunstige voorwaarden voor de zoon. In geld uitgedrukt kon zoon N. de woning voor fl. 30.000 goedkoper kopen dan de werkelijke waarde in 1990. Deze transactie zou zo uitgelegd kunnen worden dat moeder daarmee de overige erfgenamen benadeelde.

 

Ten tijde van het overlijden hebben beide dochters O. en P. nog steeds een vordering op moeder. Als gevolg van de renteaangroei bedraagt deze inmiddels € 30.857,= per persoon! Oftewel de nalatenschap is sterk negatief. Er is sprake van een totale schuld van afgerond € 61.700,=.

 

Waar aanvankelijk het zo lijkt dat moeder overlijdt zonder bezittingen en schulden is nu sprake van een grote schuld. Zou zoon P. de nalatenschap zuiver aanvaarden en de beide zusters beneficiair, dan kunnen zij nadien hun vordering verhalen op hun broer.

 

Hoe het de broer en zijn twee zussen verder gaat, is hier niet aan de orde. Van belang is u goed te realiseren dat zuivere aanvaarding in een situatie waarbij reeds één van de ouders is overleden kan leiden tot onverwachte claims. Soms zelfs uit de hoek van de eigen familie.

 

Datum: Juni 2007

 

Update: Per 1 september 2016 is een wet van kracht waardoor ergenamen hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter