Zo en dan nu een .... mediator?

Tijden veranderen. De mededeling: "Ik ga scheiden. Weet jij nog een goede advocaat?" maakt plaats voor "Ik ga scheiden. Weet jij nog een goede mediator?" In dit artikel bieden wij u een goed inzicht in de voordelen van mediation bij met name echtscheiding. Andere gebeurtenissen waarbij u veel voordeel kunt hebben van een familymediator zijn erven en het opvolgingsvraagstuk bij het familiebedrijf.

 

Met ruim 35.000 echtscheidingen per jaar en een gelijk aantal ontbindingen van andere samenlevingsvormen is er sprake van een grote kans dat u al eens te maken heeft gehad met een scheiding of er in de toekomst mee te maken zult krijgen. Misschien zelf of indirect doordat iemand in uw nabijheid gaat scheiden. En dat is niet leuk. Scheiden is alles behalve leuk. In één keer ligt een persoonlijke toekomst compleet overhoop. Ook de financiële situatie staat op zijn kop. Waarderen, taxeren, delen, verdelen, uitkopen, herfinancieren. Het zijn slechts enkele werkwoorden die vooral duidelijk maken dat scheiden een kwestie van werken is.

 

Op het merendeel van de financiële websites vindt u informatie over het afsluiten van een hypotheek, een pensioen, een levensverzekering, kortom aan instructie voor starters ontbreekt het niet. De werkelijkheid is dat relaties niet eeuwig duren. Relaties eindigen. Hetzij door overlijden, hetzij door een scheiding. Die gebeurtenissen hebben een zodanige invloed op uw financiën dat heel veel zaken opnieuw op de rit moeten worden gezet. Waar u dan zoal rekening mee dient te houden, kunt u lezen in mijn artikelen. In dit artikel bieden wij u een goed inzicht in de voordelen van mediation bij met name echtscheiding. Andere gebeurtenissen waarbij u veel voordeel kunt hebben van een familymediator zijn erven en het opvolgingsvraagstuk bij het familiebedrijf.

Mediation bij echtscheidingen

Vandaag de dag nemen gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding de overhand. De strategie van het betwisten maakt plaats voor het bemiddelen. Hetzij door de advocaat - bemiddelaar, hetzij door een bemiddelaar met een andere achtergrond. Deze maatschappelijke ontwikkeling is ook terug te vinden in wetgeving. Mediation is na een vijfjarige succesvolle proef onderdeel geworden van geschillenoplossing via de rechtbank. Op het terrein van het familierecht is de kans groot dat een zorgvuldige scheiding volgens de wet een route op basis van mediation wordt en dat voor scheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken een administratieve procedure mogelijk wordt buiten de rechtbank om. Met deze laatste toevoeging biedt de wetgever een goed alternatief voor de huidige flitsscheiding.

 

Een echtscheiding bestaat grofweg uit een viertal te onderscheiden aspecten. Pedagogisch / psychologische aandachtspunten, juridische-, fiscale - en financieel / economische aandachtspunten. De goede lezer zal zich realiseren dat het eenzijdig benaderen van een echtscheiding, bijvoorbeeld als een juridische casus of zo u wilt juridische strijd, geen recht doet aan de andere genoemde deelgebieden. Waartoe eenzijdige benaderingen hebben geleid, valt bijvoorbeeld goed te zien aan de als batman verklede boze vaders die zo nu en dan de pers halen. Overigens past hier wel de nuance dat niet iedere scheiding zich leent voor mediation.

 

Om u een goed beeld te geven van de verschillen tussen een twee-advocaten procedure en mediation zet ik de meest essentiële verschillen voor u naast elkaar. Tijdens een mediation wordt u gelijk en gelijktijdig geïnformeerd. Bij de twee-advocatenprocedure wordt ieder geïnformeerd door een eigen advocaat. De informatie is ongelijk aan elkaar en vindt niet gelijktijdig plaats. Hierdoor verloopt de uitwisseling van wederzijdse informatie en het vaststellen van de feiten veel sneller bij mediation. Daarmee worden langdurige briefwisselingen tussen advocaten voorkomen als ook een lange periode van onzekerheid. Het mag duidelijk zijn dat onzekerheid onder deze omstandigheden ongezond is voor alle gezinsleden. Bij mediation vinden de emotionele en zakelijke afwikkelingen parallel plaats. Onjuiste veronderstellingen (miscommunicatie) en uitwisseling van emoties vindt tijdens de bemiddeling plaats. Bij de twee-advocatenprocedure worden emotionele conflicten in de juridische partijenstrijd eerder opgeblazen dan verkleind. Het zakelijk conflict wordt daardoor slecht hanteerbaar. Wanneer er minderjarige kinderen betrokken raken bij een scheiding dan kunnen zij adequaat bij de scheiding worden betrokken en kan met hun reacties rekening worden gehouden. De voortzetting van het gezamenlijke ouderlijk gezag en de omgang kunnen rustig en in onderling overleg bekeken en besproken worden. Tot slot werkt mediation ook nog eens kostenbesparend voor u. Uitgaand van hetzelfde uurtarief als bij advocaten, behoeft voor beide echtgenoten slechts éénmaal het uurtarief te worden betaald. Bovendien worden langdurige procedures voorkomen, terwijl wijzigingsprocedures kunnen worden uitgesloten.

 

Mocht het nu zo zijn dat u tijdens de vrijdagmiddagborrel door een willekeurige verdrietdrinker wordt aangesproken met de mededeling: "Zeg …. ik ga scheiden. Weet jij nog een goede mediator?" dan begrijpt u wat er is veranderd. Voor de persoon in kwestie en in maatschappelijk opzicht.

 

Datum: December 2006

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter