Verhuren deel van eigen woning is belast tenzij

Wie zijn eigen woning tijdelijk verhuurt aan derden betaalt 70% inkomstenbelasting over de netto huurinkomsten. Hoe zit dat eigenlijk als je maar een deel van je eigen woning verhuurt?

 

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat deze verhuurregeling aan het begrip eigen woning gekoppeld moet worden. Het tijdelijk verhuren van (een deel van) de eigen woning ontneemt niet het karakter van de eigen woning. Oftewel dit geldt ook bij gedeeltelijke verhuur.

 

Tijdelijke verhuur

Met betrekking tot de eigen woning die tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden wordt het als voordelen uit eigen woning in aanmerking te nemen bedrag vermeerderd met 70 percent van de voordelen ter zake van het ter beschikking stellen. Zo luidt de wettekst.

 

Kamerverhuurvrijstelling

Zijn de opbrengsten anders dan voor een korte periode van een deel van de woning die geen zelfstandige woning vormt gelijk of minder dan € 5.711 per jaar (bedrag 2022), dan kan deze opbrengst zonder heffing van inkomstenbelasting genoten worden.

Als tweede voorwaarde geldt dat zowel de eigenaar als de huurder in deze periode zijn ingeschreven in de basisregistratie personen op dit adres.

 

Vermogensplanning

Is verhuur van onroerend goed voor u een optie om vermogen te vormen of van de opbrengst te leven? Vraagt u ons naar onze inzichten en hoe u uw vermogen optimaal kunt laten renderen.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter