Vermogensaanwasbelasting 2025

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad in 2021 volgt nog een regeling om mensen rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening waarbij het werkelijk rendement zo dicht mogelijk wordt benaderd. Deze regeling ziet toe op de jaren 2017 tot en met 2022. Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 wordt tijdelijke wetgeving langs dezelfde lijnen voorbereid. 

 

Box 3 belasting vanaf 2025

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

Zo wordt de waardeontwikkeling van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille van jaar tot jaar belast en niet pas in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht. Op deze manier wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën 15 april 2022

 

Vermogensplanning

Belastingen spelen een belangrijke rol bij de netto vermogensvorming. Evenals kosten. Wij zijn u graag van dienst bij uw vermogensplanning.

 

Hersteloptie

De 60.000 mensen die in bezwaar gingen over de box 3-heffing in 2017-2020 krijgen voor 4 augustus 2022 automatisch herstel. Zij hoeven dus geen actie te ondernemen. Vooral mensen met spaargeld krijgen geld terug. Dit herstel geldt ook voor aanslagen die nog niet vaststaan (o.a. 2020 en 2021).
De nieuwe berekening sluit aan bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Spaargeld wordt belast op basis van de actuele spaarrente van ongeveer 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij hypotheekrente en voor beleggingen bij het meerjarig gemiddeld rendement.
Deze hersteloptie vindt het kabinet het meest rechtvaardig. Zo wordt voorkomen dat beleggers die over meerdere jaren een goed rendement behalen, in slechte jaren geld terugkrijgen. Het kabinet stelt voor dit ook voor 2023 en 2024 uit te werken in wetgeving.

 

Uitspraak Hoge Raad

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt en waarbij de aanslag al vaststaat krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter