Het is slim dat u dit weet over obligaties

Als de rente verandert ten opzichte van de rente, die u ontvangt op uw obligaties, dan verandert de koers van die obligaties. Hoe? Wel als de rente stijgt, kunnen koersen van obligaties dalen. En omgekeerd geldt hetzelfde. Waarom dit is en wat dit betekent voor het bezit van obligaties leggen wij sterk vereenvoudigd uit in deze korte blog.

U kunt obligaties namelijk heel slim combineren met uw pensioen!

 

Met een stijging van de rente bedoelen wij een relatieve stijging; een stijging ten opzichte van de rente die u ontvangt op de obligaties die u bezit. Omdat we een periode van historisch lage rente achter ons hebben liggen, gaan we er in onderstaand rekenvoorbeeld vanuit dat de marktrente op enig moment hoger komt te liggen dan de rente op uw obligatie. Het belang van het rekenvoorbeeld wordt u snel duidelijk. Een stijging van de rente heeft een grotere invloed op de koers naarmate de duur van uw obligatie langer is.

 

Rekenvoorbeeld obligatiekoersen

Rekenvoorbeeld obligatiekoersen en rentestijging 

Tabel 1

 

Toelichting: in tabel 1 leest u dat er in 2021 twee verschillende obligaties worden gekocht. Ieder tegen een uitgifteprijs van 100. Er wordt een obligatie gekocht die 1% rente (couponrente) geeft per jaar. Deze obligatie lost af in 2024. Dan ontvangt u uw € 100,00 van de instantie waaraan u geleend heeft. En er wordt een obligatie gekocht die 2% rente geeft per jaar. Deze lost af in 2031.

Stel dat in 2023 de marktrente stijgt naar 3%. Dan is er voor een belegger goede reden om 3% rendement te willen maken. Die kan worden behaald op nieuwe obligaties tegen uitgifte van de actuele marktrente. Of op bestaande obligaties door deze tegen een aangepaste koers te kopen.

Als u uw obligatie OBL1%-2024 verkoopt tegen een koers van 98%, dan ontvangt de nieuwe eigenaar nog een maal 1% rente (de coupon) en wordt een koersstijging door aflossing tegen 100% gerealiseerd van 100% - 98% = 2%. Samen is dit 3%. Verkoopt u uw obligatie OBL2%-2031 tegen een koers van 92%, dan ontvangt de nieuwe eigenaar 8 maal 2% rente (de coupon) en wordt een koersstijging door aflossing tegen 100% gerealiseerd van 100% - 92% = 8%. Samen maakt dit 16% + 8% = 24% over een periode van 8 jaar. Dit is 3% per jaar.

 

Financieel plan

Obligaties zijn een uitstekend instrument om uw pensioen aan te vullen. Welke obligaties voor u interessant zijn en hoe u deze goed kunt laten aansluiten op uw behoefte aan aanvullend pensioeninkomen is bij uitstek een onderdeel van ons vak.

Beleggen in obligaties is niet zonder risico. Laat u daarom goed door ons voorlichten.

 

Wilt u weten hoe dit voor u kan werken? Bel ons dan voor een afspraak op 020-482.58.42 (Rik Smit) of 0294-25.34.44 (Greet Vernooij).

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter