Beleggen betekent herbalanceren

Iedereen die belegt, bepaalt bij aanvang het eigen beleggingsprofiel. Dit moet passend zijn bij u persoonlijk (subjectief) en bij het doel (objectief) waarvoor u uw geld belegt. Naar onze visie bepaal je het risico en volgt daaruit het te verwachten rendement. Wat is eigenlijk herbalanceren en wat is het gevolg hiervan op uw belegd vermogen?

 

Herbalanceren van uw effectenportefeuille

De verschillende kapitaalmarkten zoals die van aandelen en obligaties bewegen op en neer, maar ook in verhouding tot elkaar. Wie nalaat tussentijds te toetsen of de verhouding tussen aandelen en obligaties overeenkomt met de oorspronkelijke verdeling, het beleggingsprofiel, loopt het gevaar dat de portefeuille zo ver weg kan 'afdrijven' van de oorspronkelijke verhoudingen dat het belegd vermogen wordt blootgesteld aan meer risico.

 

Beleggen in balans

Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat een effectenportefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties zonder te herbalanceren over een hele lange periode (1940 – 2018) afgerond 10% rendement opleverde. De beweeglijkheid (volatiliteit) van die portefeuille kwam uit op 12.88%. Herbalanceren zorgde voor een daling van de beweeglijkheid naar gemiddeld 8.88%. Uitgedrukt in een percentage heet het dat de beweeglijkheid afnam met 31 procentpunt.

Wat betekent dit voor de tussentijdse schommelingen? Het betekent dat met een kans van 95% de schommelingen van de eenjarige rendementen dalen van +35,42% en -12,36% naar 27,58% en -7,22%.

De mate waarin het beperken van de schommelingen het lange termijn rendement beïnvloedt wordt niet zozeer door deze schommelingen bepaald maar eerder door het effect van de kosten die met herbalanceren gepaard gaan.

Het goede nieuws is ook dat er inmiddels aanbieders zijn die de kosten van het herbalanceren nagenoeg tot volledig tot nihil terug hebben gebracht.

 

Beleggingsvisie Smit Vernooij c.s.

Wilt u weten wat onze visie en expertise u aan rust oplevert, belt u ons dan voor een kennismakingsgesprek.

U kunt bellen met Rik Smit (020-482.58.42) of Greet Vernooij (0294-25.34.44)

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter