Waarom beleggen?

De reden om geld te beleggen bestaat eruit dat u gecontroleerd risico neemt en daarvoor op de langere termijn beloond wordt in de vorm van een hoger rendement dan sparen om de kans te optimaliseren uw financiële doelen te behalen. We hebben de kernwoorden controle, kans en doelen laten opvallen en zullen ze hierna ook toelichten.

 

Gecontroleerd beleggen

Spaarders die angst ervaren om hun geld te beleggen doen er verstandig aan niet eerder te starten met beleggen dan het moment waarop zij begrijpen waaruit hun controle bestaat. Beleggers die angst ervaren omdat bijvoorbeeld de koersen van hun beleggingen flink zijn gestegen doen er ook verstandig aan te begrijpen waaruit hun controle wel kan bestaan.

 

Uit meerdere studies blijkt dat 80% tot 90% van het uiteindelijke rendement bepaald wordt door een welbewuste verdeling van het belegd vermogen over de categorieën aandelen, obligaties en cash geld. Door gericht te beleggen op basis van een te verwachten meerjarig rendement en de acceptatie van tussentijdse schommelingen van koersen is het mogelijk controle te ervaren. Niet alleen spreiding over deze categorieën, maar ook voldoende spreiding binnen een categorie decimeert het risico.

 

Obligaties omdat het moet

Obligaties zijn een belangrijk onderdeel voor de balans in uw beleggingsportefeuille. De koersen van obligaties zijn minder beweeglijk (volatiel in jargon) dan de koersen van aandelen. De huidige stand van de rente op leningen van de Nederlandse of Duitse overheid bevindt zich rond de nul procent.

 

Om toch een rendement van 3% na kosten te behalen, zult u meer risico moeten nemen. Dat kan door te beleggen in obligaties die door bedrijven zijn uitgegeven. Bedrijven worden als meer risicovol beschouwd dan de genoemde overheden. Vandaar dat als zij geld willen lenen zij daarvoor een hogere rente vergoeden. Die hogere rente wordt ook wel de premie genoemd voor het nemen van een hoger risico.

 

Investment grade obligaties maken het mogelijk om dit rendement te behalen. Van alle bedrijfsobligaties zijn zij de minst risicovolle categorie: het zijn obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven. In de markt worden zij ook wel aangeduid met de waardering BBB of Baa. Investment grade obligaties zorgen vaak voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille. Het risico op wanbetaling wordt klein geacht.

 

Obligaties voor de ervaren en onervaren belegger

Belegt u al langer in aandelen of in aandelenfondsen of trackers dan is de kans reëel, dat u de laatste jaren fraaie rendementen hebt behaald? Mogelijk bent u nu dan overwogen in aandelen. Dat is een prima moment om uw beleggingsportefeuille in balans te brengen met uw risicoprofiel.
Ziet u zichzelf als een onervaren belegger dan zijn obligaties een logische eerste stap. Er zijn ook beleggingsfondsen in obligaties die het dalen van de koers van een obligatie afdekken. Koersen van obligaties kunnen in meer of mindere mate dalen als de rente gaat stijgen.

 

Zowel u als ervaren belegger en u als onervaren belegger is van harte welkom in onze praktijk. Beleggen is bij ons het gevolg van een financieel plan. Meer informatie daarover leest u bij het onderdeel vermogensplanning.

 

Op het moment van schrijven van dit artikel is het mogelijk om deel te nemen in een beleggingsfonds voor obligaties dat een lange termijn rendement nastreeft van 3% na kosten met een kans van 95% dat uw eenjarig rendement tussen -0,12% en 6,12% uitkomt. Als dat neerwaarts risico en kanspercentage voor u acceptabel is in combinatie met het genoemd netto meerjarig rendement neemt u dan eens contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter