Levensverzekering van bijzondere waarde

Levensverzekeringen zijn in meerdere opzichten bijzonder van aard. Ze zijn contractueel bijzonder van aard, ze zijn in fiscaal opzicht bijzonder van aard en soms voorzien ze in een bijzonder hoog gegarandeerd rendement.

Dit artikel gaat niet over de levensverzekering die uitsluitend een kapitaal uitkeert als je overlijdt. Dit artikel gaat over de levensverzekering die ongeacht leven of dood altijd uitkeert. Juist de stelligheid van uitkeren, maakt dat de verzekering ook al tijdens de looptijd een waarde vertegenwoordigt. Wat een levensverzekering met een gegarandeerd rendement zo bijzonder maakt, lees je in dit artikel.

Waarde in het economisch verkeer

Voor 14 september 1999 was het fiscaal interessant om levensverzekeringen in de vorm van een kapitaalverzekering af te sluiten. Rente en dividend waren onder de toenmalige wet inkomstenbelasting direct belast als inkomen. Binnen het contract van de kapitaalverzekering echter zorgde rente en dividend voor een onbelaste aanwas van het kapitaal. Vandaar de enorme toename van met name kapitaalverzekeringen waarvan de premie belegd werd in individuele aandelen of in beleggingsfondsen. Die kapitaalverzekeringen zouden later bekend worden als woekerpolissen vanwege de relatief hoge kosten die onderdeel waren van de verzekeringsovereenkomst.

Kapitaalverzekeringen waarvan de ingelegde premie niet werd gekoppeld aan deze vorm van beleggen, boden en bieden – voor zover ze nog bestaan - een eindkapitaal dat gegarandeerd is. Er is weliswaar vanuit financieel oogpunt nog steeds sprake van beleggen, maar dit is gebaseerd op een overeengekomen rekenrente. Een rente die geldt voor de duur van de overeenkomst. Voor 1999 bedroeg deze rekenrente vier procent. In 1999 greep de toezichthouder, de Verzekeringskamer, in en verlaagde de rekenrente voor levensverzekeraars naar drie procent.

Minimaal gegarandeerd eindkapitaal

Deze kapitaalverzekeringen kennen een minimaal gegarandeerd eindkapitaal. Daarbovenop is sprake van extra winst, voor zover dit behaald wordt uiteraard. Een enkel contract kent zelf een extra gegarandeerd eindkapitaal. Naar verwachting lopen deze kapitaalverzekeringen vanzelf uit de administratie van verzekeraars richting 2029. Tot dan zijn er nog voldoende eigenaren van deze polissen. Zij doen er goed aan zich voor te laten lichten door een deskundige over de bijzondere waarde en mogelijkheden van hun kapitaalverzekering.

Kanttekening

Waar de eigenaar geniet van een minimaal gegarandeerd rendement is het aan de verzekeraar om dat rendement te maken op het uitstaand vermogen van de polishouders. Het beleggingsrisico zit dus bij de verzekeraar en niet bij de polishouder. Gelukkig is het verzekeraars bij wet verboden om overeenkomsten van levensverzekeringen ten nadele van verzekeringnemers te ontbinden of op te zeggen.

Levensverzekering en echtscheiding

Het verdelen van een levensverzekering of de verrekening van de waarde bij een echtscheiding vereist veel precisie. Meer daarover lees je in ons artikel op LinkedIn.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter