Beperkt het huwelijksbootje in

Welke beperkingen passen bij jouw relatie? Door de komst van een nieuwe wettelijke regeling voor huwelijken is deze vraag heel normaal geworden. Vanuit de menselijke kant bezien, ligt deze vraag ook voor, maar is ze anders van aard. Wat is handig van elkaar te weten voor je gaat trouwen? In dit artikel combineren we deze vragen.

 

Beperkte wettelijke huwelijksgemeenschap

Per koninklijk besluit van 24 april 2017 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke huwelijksgemeenschap 1 januari 2018 zal zijn.

 

Wat betekent dit juridisch? Als je onder het nieuwe huwelijksgoederenregime gaat trouwen, dan is de hoofdregel dat wat je tijdens je huwelijk aan goederen en schulden verkrijgt tot het vermogen behoort van jullie huwelijk. Maar als deze goederen of schulden ontstaan als gevolg van een erfenis of schenking (gift) dan vallen ze niet langer automatisch in jullie huwelijksgemeenschap. Je persoonlijk vermogen (= goederen en schulden) dat je hebt voor dit huwelijk valt ook buiten deze gemeenschap. Behalve als deze vermogensbestanddelen al voor jullie huwelijk van jullie samen zijn. Denk hierbij aan de inboedel die je al samen kan hebben. Houdt daarbij wel in gedachten, dat een andere eigendomsverhouding dan 50/50 door het huwelijk verandert in 50/50.

 

Kortom door het aangaan van jullie huwelijk onder deze nieuwe regels ontstaan drie vermogens:

  • een gemeenschappelijk vermogen
  • twee privévermogens

 

Gevolgen voor de praktijk

Het belang om een goede administratie te voeren neemt hierdoor toe. Want als jullie privévermogens niet voldoende  administratief gescheiden worden is bij echtscheiding of overlijden niet meer duidelijk aan wie een bezit of schuld toebehoort. Gescheiden bankrekeningen (drie stuks) helpen al voor een belangrijk deel. Samen met een goede administratie zorg je er voor dat de herkomst van bepaalde vermogensbestanddelen zelfs na jaren goed te bepalen is. Je moet als echtgenoot
kunnen bewijzen dat een vermogensbestanddeel privévermogen is.

 

Ben jij goed voorbereid op jullie huwelijk?

Wist je dat velen meer voorbereidingstijd nemen voor de huwelijksdag dan voor het huwelijk als keuze met elkaar samen te leven? Hoe is dat bij jullie?

Een goede voorbereiding op de keuze met elkaar samen te leven, bestaat eruit dat je in gesprek komt met elkaar om te ontdekken waarin je overeenstemt en waarin je van elkaar verschilt. Een relatie met elkaar aangaan en onderhouden betekent dat je met elkaar afstemt op de volgende vlakken:

  • intellectueel
  • emotioneel
  • sociaal
  • levensovertuiging
  • lichamelijk

Een goede manier om daarover met elkaar in gesprek te komen, start bij de voorbereiding erover te lezen. Het boekje "12 dingen die je moet weten voor je gaat trouwen" van Gary Chapman behandelt overzichtelijk en leesbaar wat essentieel is om je huwelijk goed voor te bereiden. Of zoals Chapman schrijft:

  • Verliefdheid is geen goede basis voor een succesvol huwelijk
  • Samen genieten van seks komt niet uit de lucht vallen
  • Als je trouwt met je partner zit je ook aan je schoonfamilie vast

 

Mensen trouwen niet in de verwachting dat ze zullen gaan scheiden. Scheidingen zijn onder meer het gevolg van slechte huwelijksvoorbereidingen en van het feit dat bedroefend weinig mensen de kunst verstaan om als partners samen te werken in een intieme relatie, aldus Chapman. Wij zien in onze praktijk hiervan dagelijks het bewijs. Ook zien we de mensen die wel goed voorbereiden of willen evalueren. Zij melden zich om samen met ons de onderwerpen te bespreken waar ze zelf moeite mee hebben. Als familiemediator zijn wij thuis in zowel de juridische als de menselijke kant van dit belangrijke vraagstuk.

 

Kortom: ken je beperkingen en maak deze bespreekbaar.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter