Verblijvingsbeding eenvoudig en complex

Als partners, zakelijk of persoonlijk, afspreken dat hun aandeel in gezamenlijke goederen bij hun overlijden op basis van een overeenkomst toekomt aan de ander dan bevat die overeenkomst een verblijvingsbeding. De eigendom van die goederen gaat op grond van wat de partners bij elkaar bedongen hebben over. Zo eenvoudig is dit. En toch is het ook complex.

 

Schenk- en erfbelasting verblijvingsbeding

Stel dat twee partners hun woning in gezamenlijk eigendom hebben en via een verblijvingsbeding hebben bepaald dat bij overlijden het aandeel van de overleden partner overgaat naar de nog levende partner. Dan verkrijgt die partner op basis van een overeenkomst en niet op basis van het erfrecht. Idealiter ben je dan geen erfbelasting verschuldigd. Dat vond de wetgever te ver gaan en daarom is in de Successiewet bepaald, dat deze verkrijging fictief toch geldt als een erfrechtelijke verkrijging.

 

Een verschil in de grootte van het aandeel in de woning, zoals in dit voorbeeld, maakt overigens geen verschil. Ook bij een verhouding 1% en 99% spreek je al van een gemeenschappelijk eigendom. Wat wel verschil maakt is een groot verschil in leeftijd. Is dit verschil te groot waardoor de kans wel heel aannemelijk is dat de oudste als eerste overlijdt, dan verliest het verblijvingsbeding zijn karakter van een kansovereenkomst. In dat geval kan er sprake zijn van een heffingsmoment voor de schenkbelasting.

 

Verblijvingsbeding of testament

Is het verblijvingsbeding overeengekomen dan kan die afspraak niet zomaar eenzijdig ongedaan gemaakt worden. Dit in tegenstelling tot een testament, waarin de persoonlijke wil wordt vastgelegd. Dat je de ander dus nodig hebt om een verblijvingsbeding ongedaan te maken, is een belangrijk voordeel van een verblijvingsbeding ten opzichte van een testament.

 

Het is niet verplicht dat een verblijvingsbeding in een notariële akte wordt vastgelegd voor de geldigheid ervan. De notaris is wel bij uitstek de jurist die toevoegde waarde levert bij het vastleggen van de afspraken. Vandaar dat je het verblijvingsbeding vaak als onderdeel ziet van een samenlevingsovereenkomst. Want die overeenkomst kan weer zo samengesteld zijn, dat je weliswaar spreekt van een met erfbelasting te belasten ‘verkrijging’ maar je fiscale vrijstellingen verkrijgt op basis van andere bepalingen in je samenlevingsovereenkomst.

 

Financieel plan voor samengestelde gezinnen

Dat partners elkaar goed verzorgd achter willen laten door de woning aan de partner te laten ‘verblijven’ kan in de praktijk voor een dilemma zorgen. Als de woning het enige omvangrijke vermogen is, dan kan de situatie ontstaan dat de kinderen er bekaaid afkomen. Een goede samenhang aanbrengen tussen de belangen van de partner en de belangen van de kinderen vraagt een goed financieel inzicht. Als financieel planners weten wij precies hoe wij dat voor u kunnen combineren.

Een goed financieel plan bevat juist in de situatie van samengestelde gezinnen een goede borging van de verschillende belangen. Heeft u dat eenmaal goed geregeld, dan is het voor alle partijen veel aangenamer verblijven.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter