Financieel plan en echtscheiding

Waarom bevat niet ieder financieel plan een cijfermatige uitwerking van de gevolgen van een scheiding? We vroegen ons dit af vanwege de kans op een scheiding. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de kans op een echtscheiding groter is dan de kans op ontslag, arbeidsongeschiktheid of overlijden binnen een bepaalde tijd.

Wat je financieel en administratief vooral wel moet doen om je voor te bereiden op een ander scenario dan levenslang gelukkig samen zetten we kort voor je uiteen.

 

Inzicht in geldzaken

Goed beschouwd kun je inkomen en vermogen aanmerken als twee verschillende aspecten van een gezamenlijke huishouding. Inkomen zorgt ervoor dat je over de middelen beschikt om de kosten van je levensonderhoud te betalen. Wat je overhoudt, reserveer je. Ongeacht de grootte van die reserve noem je dat deel van je geldzaken je vermogen.

 

Bij een scheiding komen die twee aspecten ook aan de orde. Dan is de vraag wie er voldoende inkomen heeft om te voorzien in eigen levensonderhoud. En de vraag is aan wie welk deel van het vermogen toebehoort.

Gestegen kans op echtscheiding

 

Percentage echtscheiding neemt toe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kans op een echtscheiding bedraagt nu veertig procent. Dan is het toch niet vreemd om tijdens je relatie de onderdelen inkomen en vermogen anders te administreren?

 

Inzicht in geldzaken 2.0

Door inkomen en vermogen niet op een hoop te gooien maar zo te administreren dat je ze goed van elkaar kunt onderscheiden, is gelijk duidelijk hoe ieders inkomen en hoe ieders vermogen zich ontwikkelt tijdens je relatie. Leidt een nieuwe verdeling van taken en tijd tot een kwestbaardere positie, zoals stoppen met werken om te zorgen voor de geboorte van een kind en de zorg voor het jonge kind, dan is ons advies om de huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden daarop te beoordelen.

Vereisen deze aanpassing? Om dat goed te kunnen bespreken, zetten wij graag onze kennis en ervaring als financieel planners en mediators voor jullie in. Voor de letterlijke aanpassing van je relatievoorwaarden, vragen wij de notaris om jullie overeenkomst aan te passen.

 

Financieel plan en echtscheiding

Gelet op het percentage van veertig wordt een financieel plan inclusief een echtscheidingsscenario een reëler plan. Door inkomen en vermogen onderscheidenlijk van elkaar te administreren, creëer je een hulpmiddel dat voor een beter inzicht in geldzaken zorgt.

 

Dat inzicht maakt geldzaken tot een bespreekbaar onderwerp. Daarmee neem je een belangrijke bron van ergernis weg die in de praktijk leidt tot echtscheiding; het onbespreekbaar zijn van geldzaken. Tel uit je winst!

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter