Beleggen een serieuze kwestie

Beleggen is geen sinecure. Financiële instellingen nemen hun vak uiterst serieus. Waar het echter misgaat, is in de communicatie naar u als klant. Want dan dient zich de paradox aan, dat als je een onderwerp onvoldoende kunt vereenvoudigen u de neiging kunt krijgen er niet aan te willen beginnen. Over die paradox, over hoe wij vinden dat u geïnformeerd hoort te worden over beleggen en over verantwoordelijkheid gaat dit artikel.

 

Verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijk voor het succes van uw beleggingen? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, tonen we door het volgende voorbeeld aan dat verantwoordelijk zijn afhangt van de mate van deskundigheid, die noodzakelijk is. Wanneer u om uw honger te stillen uit eten gaat in een restaurant verwacht u een menukaart aangereikt te krijgen en staat het u vrij te kiezen wat u eet. U weet waarschijnlijk prima hoe u dat moet doen.

Hoe anders is dit als u een operatie moet ondergaan. Het zou raar zijn als u geheel op het moment dat u meent dat u geopereerd moet worden daarvoor slechts op een operatietafel hoeft te gaan liggen en uw keuze kenbaar maakt wat operatie en chirurg betreft: “Doet u mij vandaag maar een nieuwe galblaas van dr. De Vries”.

Waar in het spectrum tussen geheel eigen verantwoordelijkheid en alle verantwoordelijkheid bij de specialist zou de verantwoordelijkheid voor beleggen thuishoren?

 

Vragenformulier informed consent

In de financiële wereld heeft de vraag over verantwoordelijkheid ondermeer zijn weerslag gekregen in de mate waarin sprake is van het vastleggen dat de klant goed geïnformeerd is. Over wat de kwalificatie goed verdient, verschillen de meningen. Hier dient de eerdergenoemde paradox zich ten volle aan. Hier zien we dat financiële instellingen u wensen te verleiden tot beleggen door u een vragenformulier in te laten vullen, waarmee het mogelijk wordt gelijk een beleggingsportefeuille samen te stellen.

Wilt u weten hoezeer wij ons over die manier van adviseren verbazen, bekijkt u dan eens via deze link dit vragenformulier van dit (fictieve) restaurant. Voor beide situaties geldt dat deze manier van informeren totaal niet op zijn plaats is.

 

De moraal van adviseren

Financieel advies is gebaat bij een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij doen op basis van een gedegen inventarisatie van uw huidige situatie, uw wensen en wellicht uw zorgen goed onderzoek naar de haalbaarheid van uw wensen. Ook adviseren we wat er nodig is om uw zorgen – dat wat er onder alle omstandigheden niet mag gebeuren – weg te nemen. Dit vormt de basis voor een vermogensplanning en een daarbij passende beleggingsstrategie. Van u verwachten wij dat u bereid bent samen met ons uw financiën te verkennen en u zich kennis eigen maakt om te begrijpen wat beleggen voor uw situatie betekent.

 

Spreekt deze stijl van adviseren u aan? Neemt u gerust dan eens contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u vrij voor een nadere kennismaking.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter