De kunst van voldoende vermogen

De onderverdeling van uw beleggingen over aandelen, obligaties en cash bepaalt voor een zeer groot deel uw rendement. Dit zogenoemde alloceren gebeurt zowel door financieel planners als door vermogensbeheerders. Alle reden dus om te voorkomen dat er sprake is van dubbelwerk. En dit te vertalen in voor u lagere kosten.

Wat een goede assetallocatie inhoudt en welke misverstanden erover zijn, leest u in dit artikel. Als mooi slot van dit artikel geven we u onze zeven belangrijkste tips over beleggen.

 

Vermogensplanning - de kunst van de volle emmer

Het opbouwen van vermogen zodat u de vrijheid voelt van uw vermogen te kunnen leven is voor velen de manier om zich financieel onafhankelijk te voelen. Voor ons als financieel planners staat de emmer rechtsboven op deze pagina symbool voor hoe financiële planning werkt. De emmer bevat een kraan die zorgt voor het gewenste netto besteedbaar inkomen. Meer uitgaven of het effect van inflatie op de lange termijn is reden de kraan verder open te draaien.

Uw vermogen zorgt ervoor dat de emmer gevuld blijft. Wie inkomen genereert door te werken, vult de emmer met dat inkomen. Geld dat niet via de kraan naar uitgaven toe gaat, kan belegd worden. Zo bouwt u meer vermogen op. Vermogen dat later zorgt voor inkomen. Dat is vermogensplanning; de kunst van de volle emmer.

 

Asset Allocatie

Het bepalen van de asset allocatie die u past is een belangrijk onderdeel van ons werk. Daarom besteden we veel zorg aan de analyse van uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en uw zorgen. Op grond van deze ingrediënten bepalen we welk risico past bij de doelen die u voor ogen heeft met het geld dat u belegt. Dat vertalen wij in een strategische asset allocatie.

Er bestaan nogal wat misverstanden over wat een strategische asset allocatie (SAA) inhoudt. De drie meest voorkomende geven we daarom aandacht:

  1. Strategische asset allocatie is toch als spreiding? Dat klopt. De SAA spreidt uw geld over verschillende assets (beleggingscategoriën). Maar dat betekent niet automatisch dat er sprake is van voldoende spreiding over het aantal titels waarin belegd wordt. Dat is nu juist de opdracht aan de beleggingsadviseur om daar voor te zorgen.
  2. Een SAA biedt een klant en klare oplossing. Een goede verdeling over aandelen, obligaties en cash is een onderdeel van uw totale beleggingssucces. Als er verkeerde accenten op inhoudelijk niveau worden gelegd of als de kosten relatief hoog zijn, dan kan het rendement alsnog tegenvallen.
  3. Een SAA is voor de lange termijn. Zeker, een SAA is voor de lange termijn. Maar dat wil niet zeggen, dat je de eenmaal gekozen SAA niet heroverweegt. De mix van realiteit, uw wensen en uw zorgen, is onderdeel van een jaarlijkse evaluatie. Gedurende de termijn waarop u geld belegt, zullen uw persoonlijke omstandigheden wijzigen. Daarom spreken wij u zodra die wijziging zich aankondigt. Daarnaast is het van belang dat u een persoonlijke beleggingsvisie ontwikkelt. Door die ook daadwerkelijk vast te leggen, geeft u structuur aan de wijze waarop u belegt. Dat biedt u en ons houvast. Een visie dus voor de lange termijn in combinatie met een SAA die zich aanpast in de tijd.

 

Zeven beleggingstips

Wanneer u zich aan deze tips houdt, resulteert beleggen in een positieve ervaring.

  • Breng uw geld alleen onder in financiële markten en/of producten waarvan u de werking begrijpt
  • Benut het rendement van de financiële markten door gedisciplineerde en gestructureerde deelname
  • Reduceer de negatieve en positieve invloed van elke individuele belegging tot een verantwoord minimum
  • Beheers de kosten en streef naar fiscale doelmatigheid van uw beleggingen
  • Wees alert op overlapping van uw beleggingen
  • Neem afscheid van de mythe dat het mogelijk is het marktrendement te overtreffen door middel van voorspellingen
  • Beheers uw risico door uw belangrijkste financieel adviseur van al uw informatie te voorzien

Vermogensplanning is waar financiële vrijheid over gaat. De zorg dat uw emmer voldoende gevuld blijft, is wat ons boeit en bindt aan ons vak. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter