Schuldigerkenning bij overbedeling echtscheiding melden bij Belastingdienst

In de echtscheidingspraktijk komt het voor dat een verdeling van de goederen ertoe leidt dat de ene partner meer in waarde heeft ontvangen dan de andere. Die partner is dan overbedeeld. Als deze overbedeling niet direct in contanten wordt afgerekend, dan blijft de overbedeelde een bedrag schuldig aan de onderbedeelde partner. Wanneer moet je dit melden bij de Belastingdienst?

 

Voorbeeld 1 schuldigerkenning met verplichte melding Belastingdienst

Stel dat uit een verdeling van een huwelijk in gemeenschap van goederen volgt, dat na verdeling van de auto, inboedel, caravan, bankrekeningen en levensverzekeringen de vrouw, uitgedrukt in de waarde van de goederen die zij krijgt toebedeeld, €. 20.000,00 meer ontvangt dan de man. Dan noemen wij dit dat zij is overbedeeld voor een bedrag van €. 20.000,00. Om te zorgen dat de vrouw en de man evenveel in waarde hebben ontvangen, dient de vrouw €. 10.000,00 aan de man te betalen. Nadat gebleken is dat dit voor haar niet mogelijk is, spreken zij af, dat zij dit nu schuldig mag blijven en binnen 4 jaar aan de man terug zal betalen. Ook spreken zij af dat zij over het bedrag dat nog niet is terugbetaald zij 6% rente aan de man moet betalen. Dit leggen zijn schriftelijk vast in hun echtscheidingsconvenant.

 

De rente die de man ontvangt, is voor hem niet belast als inkomen. De rente die de vrouw betaalt, is voor haar niet aftrekbaar. Dat betekent dat deze rente ook niet aan de Belastingdienst hoeft te worden doorgegeven. De man geeft bij zijn jaarlijkse belastingaangifte de hoogte op van zijn vordering op naar de stand van de eerste januari van het belastingjaar samen met de andere onderdelen van zijn belast vermogen zoals bankrekeningen. De vrouw geeft eveneens deze hoogte op, maar dan als schuld. Die schuld telt niet volledig mee in belastingbox 3. Voor 2013 geldt een drempel van €. 2.900,00.

 

Voorbeeld 2 schuldigerkenning met verplichte melding Belastingdienst

Stel dat uit een verdeling van een huwelijk in gemeenschap van goederen volgt, dat na verdeling van de koopwoning, hypotheek, auto, inboedel, bankrekeningen en levensverzekeringen de vrouw, uitgedrukt in de waarde van de goederen die zij krijgt toebedeeld, €. 60.000,00 meer ontvangt dan de man. Dan dient vastgesteld te worden in welke mate deze overbedeling betrekking heeft op de overname van de helft van de woning en de hypotheek, die eerst aan de man toebehoorde. Voor dat deel van de overbedeling en het bijbehorende deel van de schuldigerkenning is een eigenwoninglening ontstaan. Daarvoor gelden per 01-01-2013 extra regels als het gaat om de aftrekbaarheid van de rente van die lening.

 

Als de vrouw deze rente van haar inkomsten wenst af te trekken, dan is zij verplicht om de Belastingdienst te informeren over deze hypothecaire lening. De Belastingdienst heeft sinds kort een online formulier ter beschikking gesteld om deze melding te doen.

 

Informatieverplichting

Het gaat om alle nieuwe hypotheekverplichtingen die niet zijn afgesloten bij een bank of een andere financiële instelling. Reden van deze informatieverplichting is dat de Belastingdienst wil nagaan of deze leningen voldoen aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden. Voor een nieuwe hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

 

Opgaaf lening eigen woning

Je moet het formulier 'Opgaaf lening eigen woning' gebruiken wanneer je na 1 januari 2013 een lening hebt afgesloten én je verplicht bent de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen. Als er tijdens de looptijd van de lening iets wijzigt, dan moet je dit eveneens doorgeven.

Geef de gegevens over de lening op tijd door, anders heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek.
Heb je in 2013 een hypothecaire lening afgesloten bij een (ex)-familielid of de eigen B.V. dan moet het formulier worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk op 31 december 2014.

 

Leningen voor 1 januari 2013

Is de lening al vóór 1 januari 2013 afgesloten dan is een melding niet nodig.

 

Belastingdeskundige bij echtscheiding

Wilt u weten wat de fiscale gevolgen zijn van uw afspraken bij echtscheiding, dan kunt u ons vragen om een beoordeling van deze afspraken.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter