Levensloopregeling en spaarloonregeling

De levensloopregeling en de spaarloonregeling zijn per 1 januari 2012 afgeschaft. Voor beiden regelingen is een overgangsregeling afgekondigd. De beoogde opvolger van deze regelingen, de vitaliteitsregeling, gaat in zijn geheel niet door.

 

Overgangsregeling levensloopregeling

De overgangsregeling levensloopregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die minder of meer dan
€ 3.000 gespaard hebben.

  • Minder dan € 3.000
    Mensen die op 31 december 2011 minder hadden gespaard dan € 3.000, kunnen niet deelnemen aan de overgangsregeling levensloopregeling. Zij kunnen vanaf 1 januari 2013 hun spaartegoed opnemen voor verlof, maar kunnen geen storting meer doen. Het niet opgenomen tegoed wordt in 2013 in 1 keer uitbetaald. Zij betalen belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Het deel dat is opgebouwd in 2012 is voor 100% belast.
  • Meer dan € 3.000
    Deelnemers die op 31 december 2011 tenminste € 3.000 spaartegoed hadden, kunnen nog blijven sparen in de levensloopregeling. Zij bouwen geen levensloopverlofkorting meer op, maar mogen wel zelf bepalen waaraan zij het geld uitgeven. Als zij in 2013 hun tegoed in 1 keer opnemen, betalen zij belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Dit voorkomt dat deelnemers in een hoger tarief belasting zouden moeten betalen, omdat hun inkomen ineens gestegen is. 80% van het maximale tarief van 52% is 41,6%. Vergelijkbaar dus met de derde en tweede belastingschijf. Als het geld eenmaal is opgenomen, kunnen zij niet meer bijstorten.
    Het is ook mogelijk tot 1 januari 2022 door te sparen en het tegoed gespreid op te nemen. Als zij het geld opnemen, gelden de normale regels voor de belastingheffing over het tegoed.

Deze overgangsregeling staat in het Belastingplan 2013 en geldt vanaf 1 januari 2013.

 

Belastingplan 2015 en levensloop

Deelnemers die onder het overgangsrecht vallen en van de opnamemogelijkheid ineens (80% regeling) in 2013 geen gebruik hebben gemaakt, krijgen in 2015 hiertoe opnieuw de mogelijkheid. De 80%-regeling geldt dan ten hoogste voor het bedrag van de levensloopaanspraken op 31 december 2013. Er is ook nu weer sprake van een tijdelijke maatregel, die eindigt met ingang van 1 januari 2016.

 

Spaarloonregeling

Ook de spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Dat betekent dat werknemers met deze regeling niet meer belastingvrij kunnen sparen. Zij kunnen het opgebouwde spaarloon volledig of gedeeltelijk vrij opnemen. Hierbij gelden geen beperkende voorwaarden. Werknemers kunnen het tegoed ook volledig of gedeeltelijk op de geblokkeerde rekening laten staan en gebruik blijven maken van de vrijstelling in box 3.

Elk jaar blijft een deel van het spaartegoed vrijvallen. Op dat deel is dan niet langer de vrijstelling van box 3 van toepassing. Voor het deel van het spaarloon dat op de geblokkeerde spaarloonrekening blijft staan - met uitzondering van het vrijgevallen tegoed - blijft de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.

 

Vitaliteitsregeling vervallen

Vitaliteitssparen was bedoeld als fiscaal voordelig sparen voor werknemers, ondernemers (onder wie zzp'ers) en resultaatgenieters. Met deze regeling kon men een financiële reserve opbouwen voor bijvoorbeeld (om)scholing naar nieuw werk. Of om de periode tussen 2 banen te overbruggen na ontslag. Op 9 oktober 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het vervallen van deze voorgenomen regeling.

 

Eigen pensioenplannen

Sinds de afschaffing van Vut en Prepensioen per 1 januari 2006 zijn de hierboven genoemde afschaffingen een gevolg van een beleid van de overheid om eigen pensioenplannen niet langer te subsidiëren. Dat betekent simpelweg dat u nog nadrukkelijker dan voorheen goed zult moeten nadenken over uw eigen pensioenplan.

 

Dan gaat het niet meer alleen over de vraag wanneer wil ik stoppen met werken, maar veel eerder en vaker over de vraag hoe verdeel ik werk en vrije tijd zodanig dat ik plezier houd in mijn werk. Hebt u nog thuiswonende kinderen dan zal een deel van uw tijd ook naar hen uitgaan.

De tijd dat eerder stoppen met werken opgevat kon worden als een financieel en fiscaal trucje ligt ver achter ons. Het is daarom dat wij graag optreden als uw adviseur. Om u te helpen voor uzelf en uw gezin een plan te trekken. Kom gerust eens kennismaken met Greet Vernooij of Rik Smit. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is zo gerealiseerd. Belt u daarvoor 0294-253444 (Greet Vernooij) of 020-4825842 (Rik Smit). U bent van harte welkom!

 

Laatste update: september 2014.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter