Hersteladvies woekerpolissen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in november 2012 het “Stappenplan kosteloos hersteladvies beleggingsverzekeringen” gepubliceerd. Het is een hulpmiddel om in het belang van de klant te komen tot een goede oplossing voor klanten die door hun beleggingsverzekering gaten oplopen in hun financiële planning. De AFM gaat ervan uit dat de adviseur, die verantwoordelijk was voor het advies, het initiatief neemt tot deze stappen. Hij moet dus proactief optreden naar de benadeelde klanten.

 

Samenvatting hersteladvies woekerpolissen

Het “Stappenplan kosteloos hersteladvies beleggingsverzekeringen” is een hulpmiddel om in het belang van de klant te komen tot een goede oplossing als het gaat om een woekerpolis. Uitgangspunt in het hersteladvies is het doelherstel van de klant:

  1. Is het nog (realistisch) mogelijk om de oorspronkelijke doelstelling te behalen?
  2. Zo niet, hoe kan de positie van de klant dan zoveel mogelijk worden verbeterd?

Het is belangrijk dat uw adviseur u actief benadert. Dat is dé manier om te voorkomen dat u in de toekomst uw financiële doelstelling niet haalt. Het stappenplan gaat uit van de situatie dat iedere adviseur zijn eigen, huidige klanten helpt. Van de adviseur wordt verwacht, dat hij voor u het volgende vaststelt:

 

  • Is uw doel of uw financiële positie ten opzichte van het adviesmoment gewijzigd?
  • Wat is het effect van mogelijke compensatie?
  • Wat voor productkeuzes heeft u?
  • Kunt u er op achteruit gaan?
  • Wat moet de aanbieder doen?
  • Welke criteria bepalen of een hersteladvies geslaagd is?

 

Gaten oplopen in uw financiële planning

Natuurlijk zijn wij het met de AFM eens dat mensen gaten oplopen in hun financiële planning doordat hun woekerpolis niet doet waarvoor deze is afgesloten. Daarom bent u er met dit advies van de AFM ook nog niet. Wat financiële planning u oplevert, gaat veel verder dan het aflossen van een hypothecaire geldlening of eerder stoppen met werken door middel van een beleggingspolis.

 

De meerwaarde van een goede financiële planning is dat er naar uw financiën in zijn totaliteit gekeken wordt. Daar horen in ieder geval uw huwelijksvoorwaarden bij, uw testamenten, uw pensioenrechten, uw totale bezittingen en schulden en de doelen die u zich gesteld heeft. Onze werkwijze levert u inzicht en overzicht op. Wij zorgen voor de samenhang van al deze losse onderdelen. Zo ontstaat een verband tussen uw geldzaken, de belastingen waar u mee te maken heeft en de juridische bepalingen die voor u gelden. Daarom zijn wij uw ideale regisseur als het om uw financiële planning gaat.

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter