Onderhoud een financieel plan altijd!

Wie aan onderhoud denkt, denkt aan verandering. Vandaag de dag kan gesteld worden dat verandering zo langzamerhand één van de weinige zekerheden is in ons bestaan. Veranderen we zelf niet dan verandert onze omgeving wel. Soms zelfs bekruipt ons het gevoel dat de snelheid waarmee zaken veranderen steeds sneller gaat.

Welke zaken beïnvloeden een financieel plan?

In de eerste plaats bent u dat zelf. Wanneer u zelf verandert, dient kritisch gekeken te worden naar alle facetten uit het financiële plan die samenhangen met de verandering. Dit kunnen uw beleggingen zijn, uw verzekeringscontracten, uw fiscale positie of zelfs uw juridische positie. Samenwonen met een partner al dan niet via een huwelijk of juist de gekozen samenleving beëindigen verandert niet alleen uw juridische positie, maar heeft ook direct gevolgen voor financiële zaken zoals een hypothecaire geldlening, de overdracht van polissen of het delen of scheiden van financiële middelen. Soms zelfs bent u verplicht dit notarieel vast te laten leggen.

 

Ook uw omgeving verandert. Dit kan ik sociale zin zijn, waarbij de overheid haar pakket sociale zekerheden aanpast, maar dit kan net zo goed betrekking hebben op uw arbeidsrelaties. Een andere werkgever, een andere functie binnen het bedrijf, zelfstandig ondernemerschap. Telkens verandert de waarde van uw zekerheid van inkomsten.
Behalve in sociale zin wordt uw financieel welzijn beïnvloed door economische veranderingen. Hoog conjunctuur, laag conjunctuur. Ieder mens maakt meerdere fasen mee. De euforie van de aandelenbeurzen eind negentiger jaren liggen ons nog vers in het geheugen.

 

Financiële planning is misschien nog wel meer op haar plaats in de overgang van hoogconjunctuur naar laagconjunctuur dan andersom. Dan wordt het tijd voor de mening en adviezen van een echte professional.

Verandering en de wet

Ook wetgeving verandert. Soms aangekondigd, soms onverwachts. De nieuwe wet inkomstenbelasting heeft veel stof doen opwaaien. Behalve deze nieuwe wet gelden er overgangsbepalingen voor diverse zaken waaronder polissen van levensverzekering. Ook het erfrecht is vervangen door een nieuwe wet. Nu al is bekend dat voor de uitleg van een bestaand testament gekeken dient te worden naar de wetgeving ten tijde van het opmaken van het testament. Het wettelijk erfrecht kleeft als het ware aan het testamentair erfrecht.

Jurisprudentie

Is het niet de wet die verandert, dan is het wel de uitleg van de wet middels rechtspraak. Ons rechtsysteem kent diverse rechtcolleges, waarvan de Hoge Raad het hoogste rechtcollege is. Als professioneel financieel planners volgen wij de rechtspraak. Op deze wijze kunnen wij bepalen of jurisprudentie kansen of bedreigingen zijn voor uw financiële positie.

Financiële planning is een dialoog.

Een dialoog tussen u en ons. Middels ons maandelijke e-zine, onze digitale nieuwsbrief, houden wij op digitale wijze een dialoog met u. Het is aan u om te reageren. Dankzij deze interaktie blijft financiële planning een levendige bezigheid. Ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief nog niet, geef u dan hier op. >>>

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter