Eerst kennismaken met Smit Vernooij c.s.

Fijn dat u de moeite neemt ons nader te leren kennen. Als u onze website grondig leest, krijgt u zeker een goede indruk van ons. Voor een nadere kennismaking ontvangen wij u graag op één van onze vestigingen. Daar kunt u persoonlijk kennismaken met Greet Vernooij en Rik Smit. Zij zijn beiden gecertificeerd financieel planner en MfN-registermediator. Sinds 1999 vormen zij de maatschap Smit Vernooij. Zij zijn beiden sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw werkzaam in de financiële wereld. Zij brengen zo naast hun kennis en kunde een schat aan ervaring mee.

 

Als gerenomeerde adviespraktijk spreken wij dagelijks met klanten over wat zij werkelijk belangrijk vinden en waar zij graag ons financieel advies over vragen. Geld speelt daarbij een rol, maar lang niet altijd een hoofdrol. Geld is immers een middel en niet een doel op zich. De vele verschillende vragen variëren van vragen over een pensioenadvies, een gouden handdruk advies tot het verzoek om een complete en onafhankelijke financiële planning van inkomen, uitgaven en vermogen.

 

Regelmatig vraagt men ons om de beoordeling van huwelijksvoorwaarden of van een testament. Wij merken dat de aanleiding voor een advies vaak een belangrijke gebeurtenis is zoals echtscheiding, overlijden, gezinsvorming of een andere woning. Op deze website vindt u relevante informatie die aan de orde komt bij de diverse familiekwesties zoals deze regelmatig met cliënten besproken worden in onze praktijk.

 

Een eerste kennismaking

Luisteren staat zowel centraal in ons eerste gesprek met u, het intake gesprek, als in de daaropvolgende gesprekken, waarin wij samen met u dieper in gaan op uw doelstellingen ten aanzien van uw financiën. Het aangaan van een relatie met u die gebaseerd is op uw vertrouwen in onze deskundigheid en accuratesse maakt ons tot een geschikte gesprekspartner.

 

Bij complexe vraagstukken bepaalt de eenvoud van goed luisteren het ware onderscheid. Deskundig zijn betekent voor ons in de eerste plaats dat wij ù goed willen begrijpen. Investeren in inventariseren, zo zou de definitie kunnen luiden van de eerste fase van een advies of financiële planning. Lees verder onafhankelijke financiële planning >>>

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter