Huwelijksvermogensrecht en erfrecht

De fundamenten van een financieel huis worden onder meer gevormd door wetgeving en advies dat zich richt op het samenleven met een andere persoon, hetgeen u schenkt of geschonken krijgt en dat wat u nalaat of nagelaten krijgt.

 

In de praktijk betekent dit dat u te maken zult krijgen met teksten, die zich soms moeilijk laten lezen. U wordt geconfronteerd met onderwerpen, die vanwege hun complexe en soms zelfs abstracte karakter slecht toegankelijk zijn, terwijl ze voor u van wezenlijk belang zijn.

 

In deze situaties heeft u een adviseur en vertrouwenspersoon nodig, die u in heldere taal uiteenzet wat uw belangen zijn. Als ervaren adviseurs vervullen wij voor u graag deze rol.

Belangrijke vragen vragen over erfrecht en huwelijksvermogensrecht

  • Is uw testament gedateerd of recentelijk beoordeeld naar de huidige mogelijkheden en bepalingen?
  • Krijgt u een erfenis en vraagt u zich af of u deze zult aanvaarden?
  • Aan wie mag u vrij van schenkbelasting schenken?
  • Is het betalen van een laag percentage schenkbelasting een succesvolle methode om een hoog percentage erfbelasting te vermijden?
  • Kunnen oude huwelijkse voorwaarden fiscaal geoptimaliseerd worden?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter