10 vragen over onafhankelijke financiële planning

1. Waarom heb ik een financieel plan nodig?
2. Is een financieel plan voor iedereen belangrijk?
3. Welke elementen bevat een financieel plan?
4. Wat doet een financieel planner?
5. Is het succes van een financieel plan gegarandeerd?
6. Waarom moet ik kiezen voor een gecertificeerde planner van Smit Vernooij c.s.?
7. Is mijn privacy gewaarborgd?
8. Hoe zorg ik dat mijn plan up-to-date blijft?
9. Zijn er verschillen tussen een financieel planner van Smit Vernooij c.s. en andere adviseurs?
10. Is afstand een probleem?


1. Waarom heb ik een financieel plan nodig?

Wetgeving verandert voortdurend. Of het nu gaat om oudedagsvoorziening, erfrecht, studiefinanciering of fiscale aspecten. Ook uw persoonlijke situatie verandert regelmatig: u trouwt, krijgt kinderen en verandert van baan. Het is ondoenlijk om aan de hand van al deze factoren te bepalen welke financiele regelingen u moet treffen. Maar om uw financiële toekomst zeker te stellen, zult u wel zelf actie moeten ondernemen. Hoe kunt u uw pensioen, spaargeld, beleggingen, hypotheken en vermogensvorming het beste kunt regelen? En hoe beperkt u de financiële risicos van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden? Een goed financieel plan geeft antwoord op tal van deze vragen en verschaft u inzicht in uw financiële situatie. Nu en in de toekomst. 

 


 

 

2. Is dat voor iedereen belangrijk?

U hoeft niet over een aanzienlijk vermogen te beschikken om de vruchten te kunnen plukken van een goed financieel plan. Iedereen wil immers zijn of haar financiële situatie optimaliseren en heeft financiële toekomstwensen. Of het nu gaat om een goed pensioen, studiegeld voor de kinderen, eerder stoppen met werken of de aanschaf van bijvoorbeeld een zeilboot. Het opbouwen van vermogen vereist planning.

 


 

 

3. Welke elementen bevat een financieel plan?

Een goed financieel plan start met een inventarisatie van uw huidige financiële situatie. Vervolgens bevat het een analyse van de ontwikkeling van uw vermogen, gevolgd door een advies over hoe u uw situatie kunt optimaliseren. Het plan kan ingaan op de volgende aspecten: stoppen met werken, overlijden, arbeidsongeschiktheid, huwelijk, echtscheiding, belastingen, sociale zekerheid, sparen en beleggen, levensverzekeringen en pensioenen, en de integratie van al deze zaken. Het geeft u de elementen om de juiste beslissingen te nemen.

 


 

 

4. Wat doet een financieel planner?

Een financieel planner kan uw financiële situatie analyseren en aan de hand daarvan een gedetailleerd financieel plan voor u opstellen. De planners van Smit Vernooij c.s. beschikken over kennis op allerlei gebieden zoals belastingen, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, sociale zekerheid, sparen, beleggen, levensverzekeringen, pensioenen en financieringen. Wij kijken daarbij naar uw persoonlijke doelstellingen.

 


 

 

5. Is het succes van een financieel plan gegarandeerd?

Garanties zijn helaas niet te geven. Het succes van een financieel plan kan bijvoorbeeld sterk samen hangen met het beleggingsrisico dat u kiest. Samen met ons en een beleggingsadviseur bepaalt u de mate van risico die u met uw geld kunt en wilt nemen. Een hoog risico geeft u meer kans op een hoog rendement, maar kan ook betekenen dat u minder succesvol bent. Neemt u daarentegen weinig risico, dan kunt u geen excessen verwachten. Een ander aspect dat het succes van een financieel plan kan beïnvloeden, is fiscale wetgeving. Wij zijn goed op de hoogte van het fiscale stelsel en eventuele beleidsplannen om het belastingstelsel te wijzigen. Maar ook wij kunnen bepaalde wijzigingen in de toekomst niet altijd voorzien.

 


 

 

6. Waarom moet ik kiezen voor een gecertificeerde planner van Smit Vernooij c.s.?

U raadpleegt een financiele planner over keuzes die de rest van uw leven beïnvloeden. Daarom is het vanzelfsprekend dat u betrouwbaarheid, vakkennis en ervaring eist. Wanneer u een financieel planner kiest die is gecertificeerd door de Federatie Financiele Planners, kunt u ervan uitgaan dat hij/zij over deze eigenschappen beschikt. De federatie stelt namelijk hoge eisen: aangesloten planners moeten minimaal twee jaar ervaring hebben en een examen afleggen waaruit blijkt dat ze over voldoende vakkennis beschikken. Daarnaast is de gecertificeerde planner verplicht permanente educatie te volgen. Zo houdt hij zijn kennis op het gebied van belastingen, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, sociale zekerheid, sparen, beleggen, levensverzekeringen, pensioenen en financieringen op peil. Bovendien onderschrijven alle aangesloten planners een gedragscode, die onder meer inhoudt dat u kunt eisen dat de planner aantoont hoe hij/zij voor de diensten wordt gehonoreerd, waarbij de objectiviteit van het advies centraal staat.
De financieel planners van Smit Vernooij c.s. zijn tevens aangesloten bij de Vereniging van Onafhankelijke Financiële Planners (VOFP). Bovenop de gedragscode van de FFP hanteert de VOFP nog strengere eisen ten aanzien van de onafhankelijkheid van de aangesloten financieel planners. Twijfelt u eraan of uw planner zich aan de gedragscode houdt, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. De FFP kan de planner dwingen zich aan de gedragscode te houden.

 


 

 

7. Is mijn privacy gewaarborgd?

U kunt ervan uit gaan dat uw vertrouwelijke gegevens veilig zijn bij onze gecertificeerde financieel planners. De gedragscode van de FFP bepaalt dat wij alle vertrouwelijke gegevens geheim houden, tenzij wij wettelijk of via de rechter worden verplicht om openheid van zaken te geven.

 


 

 

8. Hoe zorg ik dat mijn plan up-to-date blijft?

Een goede financieel planner maakt een plan dat flexibel genoeg is om op de toekomst in te spelen. Bovendien beschikken wij continu over actuele kennis. Eenmaal gecertificeerd door de FFP is een planner verplicht permanente educatie te volgen om bij de tijd te blijven. Denk daarbij aan het bijwonen van congressen en het volgen van cursussen. Op uw verzoek kunnen wij uw financieel plan regelmatig bijstellen.

 


 

 

9. Wat is het verschil tussen een financieel planner van Smit Vernooij c.s. en andere financiële adviseurs?

Andere financiële adviseurs zijn meestal gespecialiseerd in één bepaald aspect van de uitvoering van het financieel plan, zoals pensioen, verzekeringen of hypotheken. De financieel planners van Smit Vernooij c.s. zijn generalisten en kijken naar het totale pakket van uw financiën. Wij betrekken uw gehele financiële situatie en uw toekomstwensen in het plan. Dat totale pakket wordt ook steeds belangrijker. De meeste mensen sluiten bijvoorbeeld tegelijkertijd met een hypotheek een levensverzekering af, maar vergeten vaak dat een goed testament minstens zo belangrijk is. Daarnaast werken de financieel planners van Smit Vernooij c.s. primair op declaratiebasis. Dit garandeert u een echt onafhankelijk advies.

 


 

 

10. Is afstand een probleem?

Met de moderne communicatiemiddelen zoals internet en e-mail doen kilometers er minder toe. Toch vinden wij persoonlijk contact nog steeds belangrijk. Komt u gerust eens langs voor een kennismaking. Belt u dan even voor een afspraak?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter