Zes vakgebieden

Een financieel planner wordt opgeleid op zes verschillende vakgebieden met als doel een zodanig advies uit te kunnen brengen dat met al deze gebieden rekening wordt gehouden. Zo zijn wij gewend om bij een hypotheekadvies nadrukkelijk rekening te houden met testamentaire bepalingen. Deze laatste bepalingen zijn uiteraard afhankelijk van de "uiterste wil" van onze cliënt, maar bij een testamentadvies wordt ook rekening gehouden met de grootte en de samenstelling van het vermogen, met de huwelijkse voorwaarden en met bepalingen in de successiewet en de Wet Inkomstenbelasting 2001. Zelfs een recht op nabestaandenpensioen kan zowel voor het hypotheekadvies als voor het testamentadvies een rol van betekenis vervullen.

 

In dit voorbeeld van een hypotheekadvies wordt rekening gehouden met belastingen, financieringen, sociale zekerheid (recht op ANW of op werknemersverzekeringen), sparen en beleggen als mogelijke aflossingscomponent, levensverzekeringen en pensioenen ter afdekking van het risico van overlijden en ter beoordeling van een hypotheekschuld tijdens de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook met het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht (op wiens naam komt het huis te staan, is dit ook gunstig in het kader van een successieplanning?).

 

Om onze visie op ieder vakgebied afzonderlijk toe te lichten, hebben wij per vakgebied een statement opgenomen en een aantal vragen. Vragen die u op weg helpen na te denken over de eigen positie. Want financieel advies begint met het stellen van de juiste vragen.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter