Belastingen

Niets lijkt zo verweven met onze samenleving als belastingen. Aangezien belastingen voor velen van u uitgaven zijn, is het niet verwonderlijk dat belastingbesparing en soms zelfs belastingvermijding één van uw doelstellingen vormen binnen een financieel plan. In hoeverre die doelstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden hangt van diverse factoren af. Zelf zien we de verlaging van uw belastinguitgaven liever als middel dan als doel. Een middel dat onderdeel uitmaakt van het totale financieel plan.

Wetgeving wijzigt. Soms aangekondigd soms onverwacht. U vindt in ons een financieel adviseur met de juiste accurate houding.

Belangrijke vragen over belasting betalen

  • Wat zijn de fiscale gevolgen van een echtscheiding?
  • Hoe zorgt u dat de winsten van uw onderneming lager belast worden?
  • Ziet u met angst en beven "de blauwe envelop" tegemoet?
  • Worden uw vermogenswinsten te veel afgeroomd?
  • Is fiscaal voordeel nu straks geen fiscaal nadeel?
  • Wanneer is fiscale emigratie wenselijk?
  • Wat is boxplanning?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter