Sociale zekerheid

In vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika maakt Nederland de omgekeerde ontwikkeling op het gebied van sociale zekerheid door. Financiële planning vindt zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten van Amerika. Dat is niet verwonderlijk, omdat in dit land minimale tot geen voorzieningen aanwezig waren. Een ieder diende voor zichzelf te zorgen.

 

Die omgekeerde ontwikkeling, van een verzorgingsstaat naar een staat met minimale sociale zekerheden heeft ons land in economische zin het predikaat "uitvinders van het poldermodel" opgeleverd.

 

Verantwoordelijkheden zijn verschoven van overheid naar werkgevers en werknemers. Voor u het signaal dat een goed financieel plan noodzakelijk is geworden.

Belangrijke vragen over sociale voorzieningen en een financieel plan

  • Waar moet u op letten bij de beoordeling van een financieel plan?
  • Wat kost een financieel plan en wat levert het u op?
  • Wanneer heeft u een goed financieel plan nodig?
  • Hoeveel procent maakt de A.O.W. uit van uw totale inkomen vanaf uw 65ste.
  • Hoe zit het met uw sociale verzekeringen wanneer u emigreert?
  • Mag u pensioneren als u 50 jaar bent?

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter