Rapportages

Bij een financiële planning kunnen grofweg drie thema's centraal staan:

  • de planning van uw inkomen
  • de planning van uw vermogen
  • de planning van uw nalatenschap

Rapportages worden meestal aangevraagd omdat er een specifieke aanleiding bestaat. Vaak is er sprake van een omstandigheid die u heeft aangezet tot nadenken. U overweegt een ander huis te kopen, u zou wel eens willen weten of uw pensioenvoorzieningen voldoende zijn, u overweegt van werkgever te veranderen of u vraagt zich af wat de keerzijde is van meer risico waar het uw beleggingen betreft.
De meerwaarde van een gedegen financiële planning is in ieder geval dat het antwoord op uw vraag meer dan een beperkt antwoord is. Door vanuit meerdere invalshoeken uw vraag of probleem te beoordelen, maken wij voor u inzichtelijk welke effecten er op kunnen treden wanneer zaken zich wijzigen. Als u zich nader wenst te oriënteren op de diverse vraagstukken, die aanleiding kunnen zijn voor een gedegen financiële planning, dan adviseren wij u om in ieder geval onze checklist "Is financiële planning iets voor mij?" eens te beantwoorden. Deze biedt u op een snelle en heldere manier inzicht. U kunt deze checklist bekijken door hier te klikken >>>

Besteedbaar inkomen

In deze rapportages leggen wij het verband tussen uw bruto inkomsten en uw uitgaven, zowel bruto als netto. Dat betekent dat u ook direct inzicht krijgt in de fiscale besparingen die mogelijk zijn. Deze rapportages beoordelen de situatie van een lang en (financieel) gezond leven, de situatie van arbeidsongeschiktheid en / of de situatie van overlijden. Waar sprake is van twee partners wordt eveneens beoordeeld wat de omstandigheid van de ene partner betekent voor de andere partner. Door het werkelijke uitgavenpatroon te betrekking in de rapportages ontstaat een goed inzicht en kunnen financiële keuzes gebaseerd worden op de feiten en niet op de veronderstellingen.

Vermogensplanning

Hoe kweekt u vermogen, welk risico kunt u aan om uw eindkapitaal bereiken, hoe lang kunt u interen op uw vermogen? Dergelijke vragen staan centraal in onze vermogensplanningen. Daarbij past  een geschikte vermogensbeheerder om uitvoering te geven aan uw financieel plan.
Vermogen kan zich ook in de risicosfeer van het ondernemen bevinden. Wanneer dit vermogen substantiële vormen aan begint te nemen, kan het raadzaam zijn om het vermogen uit deze risicosfeer te halen. Ook dat is een onderdeel van vermogensplanning. Dit speelt zowel voor ondernemers met een BV als ondernemers zonder BV.

Nalatenschapsplanning

Een ander woord voor deze vorm van planning is estate planning. Hierbij wordt het aanwezig vermogen onderverdeeld in categoriën met als doel om dit vermogen nu direct of in de toekomst over te dragen aan "de volgende generatie". Ook kan er sprake zijn van een gerichte estate planning richting de toekomstige eigenaar van het (familie)bedrijf.
Dergelijke advisering is veelal een persoonlijke en vaak emotionele aangelegenheid.

 

Een succesvolle overdracht van het vermogen, nu of in de toekomst, betekent besparing van erfbelasting, schenkbelasting en inkomstenbelasting. Ook de emotionele schade wordt beperkt. Tijdig en met zorg structureren van het vermogen is daarom van belang.

 

Estate planning betekent een gerichte beoordeling van uw huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Vanzelfsprekend wordt ook uw testament beoordeeld. De nazorg bij dit onderdeel van onze advisering kan bestaan uit onze begeleiding bij de successieaangifte, maar wij zijn voor onze vaste cliënten ook beschikbaar voor de rol van (de deskundige van de) executeur.

Inzicht als doelstelling

Voor al onze rapportages geldt dat wij ons als doel stellen u in aanvang een goed inzicht te verschaffen in uw persoonlijke omstandigheden. Juist door dit inzicht bent u beter in staat uw werkelijke belangen goed in te schatten. Dit leidt tot verantwoorde keuzes en tot een verantwoord beleid. Door periodiek uw omstandigheden te spiegelen aan de rapportages is het mogelijk om het gekozen beleid snel bij te stellen wanneer uw omstandigheden zijn gewijzigd.

Zoekt u inzicht en continuïteit? Dan zijn wij graag uw adviseur.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter