Inlichtingenplicht nu voor alle echtgenoten

Sinds 1 januari 2012 is er geen ontkomen meer aan. Ben je getrouwd, dan ben je verplicht je echtgenoot in te lichten over je financiën. Er is namelijk sprake van zogenaamd dwingend recht. Wat betekent dit nu in de praktijk? Is dit een storm in een glas water of worden de gesprekken tussen echtgenoten over geld nu een stuk lastiger?

Er is nogal wat gewijzigd als het gaat om het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2012. In dit artikel vestigen we de aandacht op de inlichtingenplicht. In het betreffende artikel 83 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat dat echtgenoten elkaar dienen in te lichten over hun goederen en schulden. En ook over de wijze waarop zij er mee zijn omgegaan.

 

Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Voor echtgenoten die al gehuwd waren in een algehele gemeenschap van goederen bestond er al een inlichtingenplicht. En ook als er op basis van huwelijkse voorwaarden afspraken waren gemaakt in de vorm van verrekenbedingen diende je elkaar op soortgelijke wijze te informeren.
Voor ondernemers die buiten iedere gemeenschap van goederen zijn gehuwd, is er nu dan ineens sprake van een verplichting die voorheen niet bestond. Wat betekent dat nu in de praktijk? Een onderneming maakt onderdeel uit van je vermogen. Zit de onderneming in een BV, dan zijn de aandelen van de BV rechtstreeks onderdeel van je vermogen. De vraag hoe je onderneming er financieel voor staat, kan dan ook niet meer met zwijgen worden voldaan, maar zal daadwerkelijk beantwoord moeten worden.

 

Bijdrage aan kosten van de huishouding

De informatie over de stand van je vermogen en de wijze waarop je dit bestuurd hebt, speelt een rol bij de bepalingen rondom de bijdrage die echtgenoten dienen te leveren aan de kosten van de huishouding. Het beschikbaar stellen van vermogen om bij te dragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding is nu eenmaal een verplichting die eveneens in het Burgerlijk Wetboek staat. En ook al mag je de wijze waarop die bijdrage bepaald wordt wel in afwijking van de wettekst bepalen, je zult onderling over de manier waarop die bijdrage bepaald is de ander moeten informeren. Op die wijze kan je partner controleren of de afspraken correct worden nagekomen.


Goed leren praten over geldzaken

Het is goed om te melden dat je geen rekening en verantwoording hoeft af te leggen aan je echtgenoot. Toch is het belangrijk om te beseffen, dat elkaar tijdig en volledig informeren over je vermogen bij wet nu dwingend geregeld is. Waartoe dit in de praktijk zal leiden, moeten we maar afwachten. Feit is wel dat praten over geldzaken tussen partners onderling in te veel gevallen gepaard gaat met onbehagelijke gevoelens. De ene echtgenoot voelt zich gecontroleerd, terwijl de ander het gevoel heeft zonder te vragen niet geïnformeerd te worden. Daarom is het belangrijk om bij het aangaan van een relatie ook met elkaar over geldzaken te praten. Hoe was dit bij jou thuis geregeld? Betekent samen een relatie aangaan, dat we voortaan alleen nog maar spreken over ons geld?

Wie goed wil leren praten over geldzaken, doet er verstandig aan na te gaan of het lukt zonder enig taboe of voorbehoud met elkaar hierover in gesprek te gaan. Lukt dat niet, dan is het verstandig u hierbij door een ervaren mediator te laten begeleiden. Bent u op zoek naar die deskundigheid, dan kunt u bellen met ….

 

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland 020 - 482.58.42
regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum 0294 - 25.34.44

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter