Huwelijk is een omgekeerde echtscheiding

Als een huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, dan moeten de echtelieden afspraken maken over het verdelen en verrekenen van bezittingen en schulden, over pensioenrechten, over alimentatie (levensonderhoud van kinderen en ex-partner), over het recht om de echtelijke woning te blijven bewonen en over de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen (ouderschapsplan). Waarom zijn er dan nog steeds zoveel mensen die met elkaar trouwen zonder vooraf deze onderwerpen te bespreken en er afspraken over te maken?

 

Als u zou beseffen hoe vaak wij als scheidingsmediator horen: “Als ik dit van tevoren had geweten, had ik zeker gekozen voor huwelijksvoorwaarden!” dan bent u vanaf nu een gewaarschuwd man of vrouw. Alle reden om voorafgaand aan de keuze van samenlevingsvorm stil te staan bij een aantal belangrijke vraagstukken.

 

Wat houdt een huwelijk in?

Trouwen of “met elkaar in het huwelijk treden” betekent volgens het Burgerlijk Wetboek (BW), “de wet” in de volksmond, dat je trouw bent aan elkaar, dat je voor elkaar zorgt en dat je elkaar onderhoudt (art. 1:81 BW). Een verdeling van rollen en taken hoort daarbij. Ook in materiële zin kun je spreken van verdelen.

  • Hoe wil je bijvoorbeeld inkomen verdelen?
  • Hoe verdeel je bezit of schuld voorafgaand aan het huwelijk?
  • Wat doe je met schulden en bezitting die ontstaan tijdens het huwelijk?
  • Welke afspraken zouden goed werken als het gaat om het voeren van een gezamenlijke huishouding?

 

Maar ook kun je afspraken maken over de regels die je zou willen hanteren wanneer je huwelijk eindigt. Want dat ieder huwelijk eindigt, is een feit. Het eindigt namelijk altijd door de dood of door echtscheiding.1

Mensen die al eens eerder gehuwd waren en de beëindiging van hun huwelijk al eens hebben meegemaakt, hebben de ervaring opgedaan van die beëindiging. Zij zijn het vooral die meer voorzichtigheid betrachten bij het aangaan van een nieuw huwelijk. En daar is dan vaak ook alle reden toe!

 

Samengesteld gezin met alimentatieverplichtingen

Neem bijvoorbeeld eens Cora en Jan (fictieve typen en namen). Cora is 3 jaar geleden weduwe geworden en heeft drie kinderen. Jan is 5 jaar geleden gescheiden en heeft ook drie kinderen, waarvan de jongste 18 jaar is. Het jongste kind van Cora is 12 en de oudste is 17. De erfgenamen van Cora en Jan zijn hun eigen kinderen. Beide ouders vinden het belangrijk dat als zij komen te overlijden dat hun vermogen naar hun kinderen gaat. Maar met elkaar trouwen betekent voor elkaar zorgen, zoals we hiervoor zagen. Ook het erfrecht gaat daarvan uit. Hoe combineer je dit?

Daar komt nog eens bij dat Jan onder geen voorwaarde zou willen dat als hij is overleden en er daarna een kind van hem overlijdt, dat hun moeder (zijn ex-vrouw) daarvan zou kunnen erven, wat hij aan dat kind heeft nagelaten. Jan betaalt haar nu alimentatie en wat hem betreft, blijft het daarbij.

Cora en Jan hebben beiden hun eigen historie als het gaat om een huwelijk dat is geëindigd en toch zijn er veel verschillen. Als Jan nu de stiefvader wordt van de kinderen van Cora, dan ontstaat voor hem ook de verplichting om (mede) voor hen te zorgen. Jan vraagt zich af, wat dit betekent voor de alimentatieverplichting die hij heeft naar zijn ex-vrouw. En ook wat de verdeling tussen hem en zijn ex-vrouw betreft van de kosten van de zorg en opvoeding van hun kinderen vraagt Jan zich af wat de gevolgen van een huwelijk met Cora daarop zijn.

Cora en Jan hebben het ook over de verdeling van werk en zorg gehad. Jan vraagt zich af als hij meer zou gaan werken, wat daarvan de gevolgen zijn voor de alimentatie die hij betaalt aan zijn ex-vrouw.

 

Expertise samenlevingsvormen

Kortom voor nieuwe samengestelde gezinnen zoals Cora en Jan is het van belang om alle juridische, fiscale en financiële kanten van hun samenlevingsvorm goed met elkaar te vergelijken. Dat vereist een grondige inventarisatie van inkomen, vermogen en verplichtingen. Daarna kan op basis van een goede vergelijking (samenwonen, huwelijk of geregistreerd partnerschap) bepaald worden welke samenlevingsvorm het beste aansluit bij de huidige wensen en verplichtingen van Cora en Jan.

 

Vraagt u zich af welke samenlevingsvorm voor u en uw aanstaande partner de beste mogelijkheden en zekerheden biedt, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij bieden u graag de beste oplossingen voor uw vragen.

Voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak in de regio Groot Amsterdam belt u met 020-482.58.42 en voor de regio
’t Gooi belt u met 0294-25.34.44.

 

1= In art. 1:149 BW worden ook nog de scheiding van tafel en bed genoemd en de voltrekking van een nieuw huwelijk na vermissing als einde van een huwelijk

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter