Dag spaarloon, levensloop en vitaliteit

In het belastingplan van 2012 werd aangekondigd dat de spaarloonregeling en de levensloopregeling werden afgeschaft. Vervolgens zou de vitaliteitsregeling ingaan per 1 januari 2013.  Maar bij het belastingplan van 2013 met als ingangsdatum 1 januari 2013 werd aangekondigd dat de vitaliteitsregeling geen doorgang kon vinden. De gevolgen van deze merkwaardige samenloop vatten wij voor u samen in dit artikel.

 

Overgangsrecht levensloopregeling

Bij de behandeling van het belastingplan 2013 is het overgangsrecht voor de levensloopregeling aan de orde gekomen. De levensloopregeling is feitelijk afgeschaft per 1 januari 2012, maar niet voor belastingplichtigen met een levenslooptegoed van minimaal € 3.000 eind 2011. Met het belastingplan 2013 is het overgangsrecht gewijzigd.

 

Volgens het gewijzigde overgangsrecht mogen werknemers, die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minimaal € 3.000, tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij over dit tegoed beschikken. Dus ook voor andere bestedingsdoeleinden dan loonvervanging tijdens een verlofperiode. Opbouw is ook nog mogelijk tot die datum voor deze werknemers. Een opgenomen tegoed is progressief belast, waarbij rekening wordt gehouden met opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting tot en met 2011. Als er nog een levenslooptegoed is op 31 december 2021, wordt deze op dat moment belast. Het overgangsrecht voor de levensloopregeling vervalt dus per 1 januari 2022.

 

Opname volledige levenslooptegoed in 2013 en belastingheffing

Als in 2013 over het volledige levenslooptegoed wordt beschikt, wordt over de waarde van het levenslooptegoed per 31 december 2011 slechts 80% in de belastingheffing betrokken (20% is dus vrijgesteld). Het meerdere wordt volledig belast

 

Het levenslooptegoed van werknemers die per 31 december 2011 een lager tegoed hadden dan € 3.000, komt vrij op 1 januari 2013. Van de waarde per 31 december 2011 wordt 80% belast en het meerdere wordt volledig belast

 

Waarom levensloopregeling niet aanpassen

Was het niet eenvoudiger geweest om de levensloopregeling open te stellen voor de nieuwe groepen (ondernemers en freelancers)? Natuurlijk was dat eenvoudiger, maar dan was het niet mogelijk geweest om dezelfde besparing te realiseren. Gebruik maken van fiscaal gefacilieerde spaarregelingen is aantrekkelijk maar kost de overheid nu geld. Met een overheidsbeleid dat geen blijkt geeft van duurzaamheid neemt de twijfel toe of het nog wel zin heeft aan deze regelingen mee te doen. Dat maakt uw financiële planning een stuk lastiger. Gelukkig kunt u ons vragen uw financiële planning op peil te houden. Wij staan u graag ter zijde.

 

Laatste update: 3 januari 2013

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter