Eerst financieel plan. Dan pas samenleven.

Zo….die durft! Zeggen dat een financieel plan voorgaat. Alsof er zonder financieel plan niet te leven zou zijn, hoor ik u denken. Wat ons betreft, is het antwoord daarop dat een goed financieel plan een kwestie van noodzaak is. Zeker als u op het punt staat te trouwen of te gaan samenleven en uw persoonlijk inkomen of uw persoonlijk vermogen er toe doet.

 

Door Bouman, Schouten en Verhoef is de volgende definitie van een goed financieel plan opgesteld: “Het maken van een plan dat rekening houdt met de persoonlijke situatie of wensen in de toekomst. Dit plan kan worden doorkruist door overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag en andere risico’s. Het van tevoren bedenken van maatregelen om de financiële gevolgen hiervan op te vangen of te verminderen is de basis van een goed plan.”

 

Financieel plan

Als onafhankelijk financieel planners missen wij nog het een en ander in bovenstaande definitie.

 1. Ten eerste houdt een goed financieel plan rekening met de huidige persoonlijke situatie en met de gewenste toekomstige situaties. Het is geen kwestie van OF, maar van EN. Daar horen dan ook de zogenaamde “ALS DAN” scenario’s bij. Voorbeeld: “Als ik tot mijn pensioendatum bij deze werkgever blijf werken, dan mag ik op basis van de huidige pensioenregeling deze pensioenrechten verwachten”.
 2. Ten tweede missen wij het risico van echtscheiding. Was het in het verleden zo dat 1 op de 3 huwelijken eindigde door echtscheiding, tegenwoordig ligt de verhouding dichter bij de 1 op de 2! Dat betekent dat het voor aanstaande echtgenoten of partners van belang is om een goed inzicht te hebben in zowel de gevolgen van de relatie als de gevolgen van het verbreken ervan. Hoe hoger het persoonlijk inkomen en het vermogen des te groter het belang dit vooraf goed uit te werken. Daarmee vormt een goede financiële planning de basis voor de huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
 3. Ten derde en zeker niet als laatste is een financieel plan een afgeleid plan. Het primaire plan gaat over wonen, werken, gezondheid, vrije tijd en relaties. Een carrière kan het mogelijk maken anders te wonen, kan gevolgen hebben voor de mate van vrije tijd of de manier waarop deze doorgebracht wordt en kan zelfs, zoals bij een carrière in het buitenland, gevolgen hebben voor de relaties met familie en vrienden.

 

Wat is financiële planning?

Financiële planning volgens de onafhankelijk financieel planners van Smit Vernooij c.s. is een werkwijze. Een werkwijze die begint met luisteren en de inventarisatie van hoe u denkt over wonen, werken, gezondheid, vrije tijd en uw relaties. Hoe dit nu is en waar u zou willen zijn op korte, middellange en lange termijn. Naast persoonlijke aspecten kennen deze onderwerpen ook juridische, fiscale en financiële aspecten. Een goed advies aan u betekent dat we met al deze aspecten rekening houden.

Als gecertificeerd financieel planners zijn wij in staat een geïntegreerd financieel plan op te stellen. Met als resultaat dat uw financiële mogelijkheden verdiepen.

 

Samen met u beantwoorden we vragen als:

 • Wat is mijn netto besteedbaar inkomen als ik op de door mij gewenste leeftijd stop met werken?
 • Waarin verschillen onze vermogensposities mochten wij over 7 jaar onze relatie verbreken op basis van de diverse huwelijksvoorwaarden?
 • Hoe kan ik tijdig de studiekosten van mijn kinderen budgetteren?
 • Waaruit bestaat het inkomen van mijn partner als ik onverhoopt zou komen te overlijden?
 • Hoe kan ik beter gebruikmaken van fiscale regels?
 • Hoe kan ik mijn manier van beleggen aan laten sluiten bij mijn spaardoel?
 • Hoe kan ik de kosten van financiële producten beperken?
 • Welke zaken moet ik verzekeren en welke risico’s kan ik zelf goed dragen?

 

Wij zetten uw financieel plan duidelijk voor u op papier. Dat doen wij al zeer geruime tijd en voor zeer veel verschillende cliënten.

 

Meer weten over een gedegen financiële planning?

Bel voor een afspraak met:

regio Amsterdam - Zaanstreek - Waterland 

020 - 482.58.42

regio Het Gooi - De Ronde Venen - Hilversum 

0294 - 25.34.44

 

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter