Duurzaam ondernemen

Aandacht voor het klimaat staat ons na aan het hart. Tijd om eens na te rekenen wat onze manier van ondernemen heeft opgeleverd.

 

Duurzaam ondernemen staat voor een wijze van ondernemen waarbij de drie P's (People, Planet, Profit) in balans zijn met elkaar en waarbij er rekening gehouden wordt met stakeholders. Het staat voor in verbinding staan en transparant zijn. En het betekent dat je zowel binnen de organisatie als in samenwerking met anderen de kansen verzilvert.

De maatschap Smit Vernooij c.s. is opgericht op 1 oktober 1999. Hierbij is gekozen voor een samenwerking waarbij wij als financieel planner en mediator niet opereren vanuit een centraal gelegen kantoor. Een ieder werkt vanuit zijn eigen woonplaats.

 

Dat heeft concreet het volgende opgeleverd:

  • per dag dat er niet gereden hoeft te worden naar een centraal gelegen kantoor tussen Landsmeer en Nederhorst den Berg is er sprake van een besparing aan autogebruik van 60 kilometer. Gemiddeld betekent dit een besparing van 3,75 liter benzine.
  • benzine bestaat voor 85% uit koolstof (C). 1 liter benzine weegt 800 gram, waarvan dus 680 gram koolstof. Na verbranding en uitstoot verbinden de koolstofatomen zich met zuurstofatomen in de verhouding 1:2 en wordt kooldioxide. Het gewicht wordt daarbij bijna verviervoudigd. Met andere woorden 1 liter brandstof veroorzaakt ongeveer 2400 gram CO2.
  • per persoon is er per jaar sprake van 260 werkdagen. Na aftrek van 25 vakantiedagen betekent dit dat genoemde besparing jaarlijks neerkomt op: 3,75 liter x 235 dagen x 2,4 kg CO2 = 2.115 kg CO2 per jaar
  • sinds het bestaan van onze maatschap hebben wij dus al 16.920 kg CO2 bespaart. Dat voelt als een uitstekende bijdrage aan het milieu!
  • tot slot nog iets over de financiën; de P van Profit. Een auto uit de categorie "grotere middenklasser" kost 60 cent per kilometer. Hiervan is 25% variabel, 30% vast en is 45% afschrijving. Iedere dag levert ons dus € 9,= op aan besparing op de variabele kosten.

En hoe zit het dan met de P van People. Bij grotere projecten werken wij altijd samen met de collega's van de VOFP, de Vereniging voor Onafhankelijk Financieel Planners, of met de collega's die net als wij zijn ingeschreven bij het NMI, het Nederlands Mediation Instituut.

 

Datum: November 2007

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter