U-rendement

Voor de oprenting van reserveringen zoals een stamrechtreserve kan het U-rendement gebruikt worden. Onderstaand treft u een tabel aan met daarin de gemiddelden op jaarbasis. Dit document wordt telkens na het einde van een kalenderjaar door ons ververst. Op deze wijze heeft u een gemakkelijk bereikbare en betrouwbare bron.

 

U-rendement per jaar

Jaren Gemiddelden
1997 5,33%
1998 4,75%
1999 4,19%
2000 5,32%
2001 4,92%
2002 4,77%
2003 3,84%
2004 3,91%
2005 3,23%
2006 3,62%
2007 4,17%
2008 4,24%
2009 3,46%
2010 2,73%
2011 2,76%
2012 1,71%
2013 1,50%
2014 1,33%

 

Beschrijving van het U-rendement

Hier treft u de aangepaste definitie aan per 1 juni 2001

 1. Het u-rendement wordt maandelijks vastgesteld op basis van het effectieve rendement van alle guldens- en euro-obligatieleningen die uitgegeven zijn door de Staat der Nederlanden en voldoen aan elk van de volgende eisen:
  • de lening is toegelaten tot de definitieve notering van de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam;
  • de lening is niet vervroegd aflosbaar;
  • de gemiddelde resterende looptijd van de lening ligt tussen 2 en 15 jaar;
  • de omvang van de (restant hoofdsom van de) lening bedraagt tot 1 januari 2001 minimaal ƒ 500 miljoen.
  • de omvang van de (restant hoofdsom van de) lening bedraagt vanaf 1 januari 2001 minimaal 225 miljoen euro. De toetsing van de leningen aan de omvangseis, zoals omschreven onder d resp. e, vindt ultimo elk kalenderjaar plaats.
 2. Het u-rendement is het gemiddelde van zes deel-u-rendementen. Een deel-u-rendement wordt 2 maal per maand vastgesteld en wel per de 15e en ultimo van de maand. Ter bepaling van een deel-u-rendement wordt uitgegaan van de op de genoemde data laatst bekende effectieve rendementen van elke lening, zoals gepubliceerd in de Officiële Prijscourant. Een deel-u-rendement is gelijk aan de som van
  • 10 % van het rekenkundig gemiddelde van de medianen van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 2-3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar,
  • 65 % van het rekenkundig gemiddelde van de medianen van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 5-6 jaar, 6-7 jaar, 7-8 jaar, 8-9 jaar en 9-10 jaar,
  • 25 % van de mediaan van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 10-15 jaar.
 3. Zodra het deel-u-rendement per de 15e van een maand bepaald is, wordt ook het voor de volgende kalendermaand geldende u-rendement vastgesteld als het gemiddelde van de zes laatst bekende deel-u-rendementen.

 

Laatste update van gegevens: 12-01-2015

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter