Fiscus jaagt op buitenlands vermogen

De Belastingdienst speurt sinds oktober 2003 naar buitenlands vermogen dat door belastingplichtigen niet is aangegeven. Dit project 'buitenlands vermogen' heeft inmiddels een opbrengst van 100 miljoen euro opgeleverd in de vorm van navorderingsaanslagen en boetes.

Via een uitwisselingsverdrag met Frankrijk heeft de Nederlandse Belastingdienst de beschikking gekregen over tienduizenden notariële aktes met informatie over Nederlandse belastingplichtigen die onroerend goed hebben gekocht of verkocht in Frankrijk. Ook uit andere Zuid-Europese landen ontvangt de Nederlandse Belastingdienst informatie over onroerend goed van Nederlanders. De informatie uit de eigendomaktes leidt meestal niet direct tot belastingheffing over de onroerende zaak in het buitenland, maar is wel belangrijk voor het aangiftegedrag.

 

Daarnaast onderzoekt de fiscus hoe de onroerende zaak is gefinancierd. Als Nederlands ingezetene moet u buitenlands vermogen aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Voorbeelden van buitenlands vermogen zijn buitenlandse bankrekeningen, in het buitenland aangehouden beleggingen of participaties en buitenlandse onroerende zaken. Buitenlandse onroerende zaken worden in principe belast in het land waar ze zijn gelegen, maar belastingplichtigen moeten wel bij de Nederlandse fiscus aangeven dat zij over een onroerende zaak in het buitenland beschikken.

 

Niet alleen de 'huizenjacht' verloopt succesvol voor de fiscus. Tussen 2001 en 2003 haalde de Belastingdienst € 250 mln. binnen aan aanslagen gebaseerd op geheime spaarrekeningen in het buitenland. Inmiddels hebben 2500 spijtoptanten gebruikgemaakt van een zogeheten inkeerregeling. Zij hebben alsnog hun buitenlandse huizen en spaarrekeningen opgegeven. Daarover moeten zij alsnog belasting betalen, maar ontlopen daarmee wel een boete.

Voor meer informatie over de inkeerregeling klikt u hier >>>

 

Voor een uitgebreide beoordeling van uw vermogenspositie kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

 

Datum: Januari 2005

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter