Fondsen, aandelen en 10 gouden regels

Spreiding van uw beleggingen in aandelen is dé manier om het rendement-risicoprofiel van uw portefeuille op gunstige manier te beïnvloeden. Dat geldt overigens ook voor uw aankoopbeleid. Of u een nieuwe belegger bent of u wenst vanuit een tijdelijke cashpositie opnieuw de markt te betreden, u doet er verstandig aan uw aankopen te spreiden in de tijd. U bereikt hiermee een gemiddelde aankoopkoers van de fondsen waarin u geïnteresseerd bent, maar bovenal beperkt u aanzienlijk uw risico.

Aan de hand van een 10-tal gouden regels kunt u voor uzelf een verantwoord beleggingsbeleid uitstippelen. Als ter zake kundige financieel planners bieden wij u desgewenst graag een specifieke begeleiding.

1. Liever beleggingsfondsen dan aandelen

Er zijn vijf logische redenen waarom een portefeuille in beleggingsfondsen beter is dan een aandelenportefeuille:

 1. De invloed van sterke dalingen van individuele aandelen wordt beter opgevangen. Beleggingsfondsen hebben wellicht ook een positie het betreffende aandeel, maar er is sprake van een veel kleinere weging.
 2. De beheerder van een beleggingsfonds heeft een informatievoorsprong. Vaak beschikt hij over een directe lijn met het management van bedrijven en ook over een eigen researchapparaat.
 3. De kosten zijn, ondanks de beheerkosten die u betaalt, toch lager, omdat u met een aandelentransactie circa 0,6% kosten betaalt. Een beleggingsfonds koopt groter en goedkoper in.
 4. Consistent beleid. Veel fondsbeheerders (veel expertise) werken in teamverband volgens strikte procedures. De emotie speelt nauwelijks een rol.
 5. De waardeontwikkeling is dagelijks te volgen, via rapportage van de intrinsieke waarde of de beurskoers.Beleg 75% van uw portefeuille in beleggingsfondsen

 

2. Beleg 75% van uw portefeuille in beleggingsfondsen

... als u meer dan € 100.000 te beleggen hebt. Met het overige bedrag kunt u inspelen op trends of met aandelen- en/of optieconstructies handelen. Een goede vermogensbeheerder of commissionair moet dit rendabel voor u kunnen beheren. Heeft u minder dan € 100.000 te beleggen, beleg het dan volledig in beleggingsfondsen. Hanteer een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar.

3. Voor de portefeuille neemt u de MSCI World Index als basis

Deze index is onder te verdelen in drie regio’s: de Verenigde Staten, Europa en Japan, die zich momenteel ongeveer als 60:30:10 verhouden. Dat is uw uitgangspunt voor de primaire selectie. U kunt zich nu afvragen of u aan die verdeling wilt vasthouden of dat u een onder- of overweging aanbrengt van een specifieke regio. Hierbij kunt u ook denken aan opkomende markten. Deze laatste categorie is zeer speculatief. Meer dan 5% van uw portefeuille mag deze categorie niet uitmaken.

4. Valutarisico uitsluiten

Wilt u het valutarisico uitsluiten, dan belegt u eenvoudig met de MSCI Europe als basis. Het nadeel is dat u daarmee de wereldwijde spreiding overboord zet.

5. Fondsselectie aan de hand van belangrijke criteria

Per continent selecteert u zelf of laat u een deskundige de fondsen selecteren. Daarvoor kijkt u niet alleen naar performance, want die is misschien in een heel ander beursklimaat behaald, maar naar een tiental criteria:

 1. Sharpe Ratio (indiceert de risico-rendementsverhouding);
 2. Performance (op termijn van drie, vijf en tien jaar);
 3. Beleggingsstijl (agressief, actief, passief?);
 4. Consistentie (grote rendementsuitslagen, opvallende strategische omslag?);
 5. Soort aandelen in portefeuille (waarde- of groeiaandelen, smallcaps of largecaps?);
 6. Transparantie (is het fonds inzichtelijk, kunt u zien wat ze doen?);
 7. Beheerder (Hoe lang zit de beheerder er al, wat is zijn track record?);
 8. Valutarisico (wordt het valutarisico afgedekt?);
 9. Derivaten (kan het fonds met derivaten werken, kunt u zien of en hoe men dat doet?);
 10. Short gaan (mag het fonds short gaan in aandelen?)

6. Toekomstvisie

Aan de hand van deze criteria kijkt u of u er vertrouwen in hebt dat het fonds de markt verslaat in de komende jaren.

7. Rangschikken

Nadat u deze stappen genomen hebt, legt u de overgebleven beleggingsfondsen naast elkaar. Per regio moet u uitkomen op twee tot drie fondsen, liefst van verschillende aanbieders, dus een achttal in totaal. Bekijk nu of de sectorweging nog in balans is. Wanneer u zowel in de VS als in Europa fors in de financiële sector zit, dan schiet u uw doel van risicospreiding voorbij. Controleer ook de top-tien holdings, zodat u niet vier keer Nokia in uw portefeuille hebt.

8. Gebruik de informatie en expertise die voorhanden is

Lees het prospectus, de factsheet en de financiële bijsluiter. Die geven vaak een heel ander plaatje dan de reclames op radio en tv. Er zijn 1200 beleggingsfondsen in Nederland, met veel onderlinge kwaliteitsverschillen. Om daar goed mee om te springen moet u gebruik maken van de informatie die u krijgt en van de expertise in de markt.

9. Pas op voor naamsverwarring

Een fonds is niet altijd wat het op het eerste gezicht lijkt. Sommige fondsnamen dekken de lading niet geheel. Fidelity European Growth Fund is meer een value stockpicking fonds dan een Europees groeifonds. En Robeco en Fortis OBAM vindt u overal in dezelfde categorie (wereldwijd beleggende fondsen), maar verschillen volkomen van elkaar. Robeco blijft dicht bij de MSCI World, terwijl Fortis OBAM een weging van circa 20% in Nederland heeft.

10. Hand aan de knoppen

U bent geen daytrader, maar elk half jaar loopt u door uw portefeuille heen. Staat u nog achter uw oorspronkelijke keuzes? Zijn er wereldwijd gebeurtenissen geweest die om een andere regioverdeling vragen, zoals bijvoorbeeld een Japan-rally of een Golfoorlog?

 

Datum: December 2004

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter