Wettelijke rente

Met ingang van 1 februari 2004 wordt de wettelijke rente verlaagd van vijf naar vier procent (Besluit van 15 januari 2004, Stb.13).

De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom. De laatste wijziging van de wettelijke rente vond plaats op 1 augustus 2003 (Besluit van 3 juli 2003, Stb. 280). De hoogte van de wettelijke rente wordt aan de hand van de volgende formule vastgesteld: de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank verhoogd met 2,25%, met een afronding naar boven of beneden. Als peildata voor eventuele wijzigingen van de wettelijke rente gelden ultimo april en ultimo oktober.

 

Datum: Juni 2004

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter