De inkeerregeling

Een vermeende zwartspaarder heeft voor de rechtbank Groningen een belangrijke overwinning behaald op de Belastingdienst. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte een spaarrekening bij de Luxemburgse bank KB Lux. Deze spaarrekening en de ontvangen rente waren verzwegen. De rechtbank sprak de verdachte onlangs vrij wegens gebrek aan bewijs.

 
Dit is een zware tegenslag voor de fiscus. Er staat immers veel geld op het spel. Buiten het zicht van de fiscus houden Nederlandse belastingbetalers naar schatting € 60 miljard spaargeld aan. Het ministerie van Financiën maakte in augustus bekend niet alleen te zoeken naar spaargeld waarover geen belasting is betaald. Naast vermogen in onroerend goed is de fiscus ook op zoek naar bezittingen in buitenlandse bedrijven en aandeleneigendom over de grens.


De FIOD heeft een team samengesteld van vijftien opsporingsambtenaren die vooral in Zuid-Europese landen kadastrale gegevens inzien om vermogen in het buitenland te traceren. De fiscus gaat uit van een fictief rendement van 4%, waarover 30% belasting moet worden betaald in Nederland. Per saldo komt dit neer op een 'vermogensrendementsheffing' van 1,2%. Bij een huis ter waarde van bijvoorbeeld € 200.000 is dat jaarlijks € 2.400.


Spijtoptanten die zich eigener beweging melden, hoeven geen boete te betalen. Voor hen geldt een 'inkeerregeling'. Financiën zegt niet aan te kunnen geven hoeveel Nederlanders een tweede huis in het buitenland hebben of hoeveel belastinggeld de schatkist misloopt op verborgen buitenlands vermogen. De jacht op verborgen tegoeden leverde eerder al 90 miljoen op.Waar de fiscus met name naar zal kijken wanneer men buitenlandse goederen aantreft, is de transactie die vooraf ging aan het bezit. Als de koop tot stand is gekomen door geld wat niet traceerbaar is, slaat men twee vliegen in één klap.

De inkeerregeling

Over deze regeling die ook voor 2003 geldt, zegt de Belastingdienst dat het opzettelijk niet of onjuist aangeven van vermogen in het buitenland gelijk staat aan het begaan van een misdrijf. Door op tijd gebruik te maken van de inkeerregeling kunt u voorkomen dat de inspecteur u zware sancties oplegt als hij de betreffende onjuistheid zelf ontdekt. De sancties kunnen dan bestaan uit het opleggen van (hoge) vergrijpboeten (maximaal 100%) of het instellen van strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie.Het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst stellen zich op het standpunt dat u in de volgende gevallen op tijd gebruikt maakt van de inkeerregeling:

  • De inspecteur heeft u nog geen vragen gesteld over buitenlandse vermogensbestanddelen. 
  • De inspecteur heeft nog geen boekenonderzoek bij u aangekondigd, waarbij de buitenlandse vermogensbestanddelen ontdekt kunnen worden. 
  • Een FIOD-ECD-rechercheur heeft u nog niet gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt in verband met buitenlandse vermogensbestanddelen. 

Als u uw buitenlandse vermogensbestanddelen en de opbrengsten daaruit niet of niet juist heeft aangegeven, kunnen voor de belastingschuld die daardoor is ontstaan, (navorderings)aanslagen worden opgelegd tot en met twaalf jaar (plus de duur van eventueel verleend uitstel) na het ontstaan van die belastingschuld. Voor de overige inkomens- en vermogensbestand-delen geldt de normale navorderingstermijn van vijf jaar. De (navorderings)aanslagen worden opgelegd volgens de geldende wettelijke regels, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde heffingsrente. De Belastingdienst maakt geen afspraken over anonieme belastingplichtigen. Ook wenst men geen afspraken te maken die afwijken van de geldende wetgeving. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om tegen betaling van een bepaald percentage van het huidige saldo van uw buitenlandse tegoed, uw belastingschuld af te kopen. Concreet betekent dit dat u gevraagd wordt te melden wat u ná 1 januari 1991 aan vermogensbestanddelen heeft aangehouden.

In landen zoals Italië maar ook in België zijn plannen geopperd om een geringe heffing rond de 10% te heffen over het verzwegen vermogen, mits men het geld investeert in binnenlands voorgeschreven goederen. Het zou mij niet verbazen wanneer Duitsland en Frankrijk hun begrotingstekorten langs deze weg proberen een positieve wending te geven. Het is nu eenmaal makkelijker vliegen vangen met stroop dan met azijn. Vooral als het om zwarte vliegen gaat.

 

Datum: Maart 2004

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter