Trouwen in Las Vegas

In de stad waar alles draait om gokken, wordt ook nog eens veel getrouwd. Of de aanstaanden het huwelijk als gok opvatten, is nooit uitgezocht. Geldt zo'n huwelijk wel?


Stel u heeft zojuist een huwelijkskapelletje aangedaan. Of uw kind komt terug van een buitenlandse vakantie en uw zoon of dochter deelt u dit mede. Kunt u wanneer er sprake is van onbezonnenheid de zaak nog ongedaan maken? Is scheiden eigenlijk wel mogelijk nu u ver van huis en haard in een vreemd oord bent getrouwd? Geldt er voor deze internationale opwelling nu ineens ook een huwelijksvermogensrecht wat niet van Nederlandse aard is?


Het antwoord op deze laatste vraag is lastig. Maar wanneer u en uw echtgenoot op het moment dat u met elkaar trouwt Nederlander bent en u bovendien altijd met uw echtgenoot in Nederland heeft gewoond, geen bezittingen in het buitenland heeft, geen plannen heeft om u in het buitenland te vestigen en ook niet de huwelijksopwelling wenst te be-zegelen door het kopen van een huis aldaar, dan heeft het huwelijksvermogensrecht wat op u van toepassing is geen internationaal karakter.


Wist u dat de gevolgen van het huwelijk betekenen dat volgens de wettelijke regels van de algehele gemeenschap van goederen anno 2003 schulden van uw partner samengevloeien met uw spaarcenten? Hoe nu te handelen?


U heeft nu twee kansen. De eerste kans is dat de huwelijksplechtigheid een schijnvertoning blijkt te zijn. Er dient immers sprake te zijn van het legaliseren van de huwelijksakte door de autoriteiten van het desbetreffende land en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in dat land. Is dit het geval dan heeft u nog maar één kans. Terug in Nederland bent u verplicht uw huwelijk in te schrijven bij de gemeente waar u woont. U combineert dit met een bezoek aan uw notaris, alwaar u direct een akte van huwelijkse voorwaarden op laat stellen. Helaas voor u is een gang naar de rechter noodzakelijk. Er is immers sprake van een wijziging van het huwelijksgoederenregime staande het huwelijk. Uw spijt is een gegronde reden om de rechter te kunnen overtuigen van een zodanige verdeling dat er vermogens ontstaan zoals deze bestonden voorafgaand aan het huwelijk.


Naar huwelijksvermogensrecht zoals dit naar grote waarschijnlijkheid zal gelden wanneer het nieuwe huwelijksvermogensrecht zijn intrede heeft gemaakt, zullen de vermogens voorafgaand aan het huwelijk niet meer automatisch ineen vloeien. Dat neem niet weg, dat tijdens het huwelijk goederen automatisch tot de huwelijksgemeenschap zullen gaan behoren. Wie dit niet wenselijk acht dient voorafgaand aan het huwelijk voorwaarden op te stellen.

 

Datum: Februari 2004

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter