Energielasten gamechanger financieel plan

De planning van uw vermogen is onder meer gebaseerd op een te verwachten uitgavenpatroon. De energielasten maken hiervan deel uit. Leidt een onevenredige stijging van de energielasten tot een herverdeling binnen de uitgavensoorten of neemt het uitgavenpatroon toe? Van een professioneel financieel planner mag visie verwacht worden. Hoe luidt de onze?

 

Versnelde energietransitie

Schaarste maakt dat de prijs van een product stijgt als de vraag ernaar gelijk blijft. De afbouw van beschikbare gasvelden sec leidt dan automatisch tot een hogere prijs. Dat maakt het voor een overheid extra lastig wanneer men middels prijsprikkels het gebruik van energie afkomstig van fossiele brandstoffen wenst te ontmoedigen. Die prijsprikkel komt – hoe goed ook bedoeld – bovenop de prijsstijging als gevolg van schaarste.

De omschakeling naar aardgasvrij wonen zal schokken vertonen. Nu al is er sprake van een overvol stroomnet. Uiteindelijk zal de uitbreiding hiervan terugverdiend moeten worden. Een verlaging van de stroomprijs ligt dan ook niet voor de hand. Energiemaatschappijen zijn nu eenmaal winstgevend ingesteld.

Kortom binnen deze uitgavensoort valt geen daling te verwachten. Eerder nog werkt de versnelling van de energietransitie als een katalysator.

 

Verduurzamen van vervoer

Voor ons vervoer is ook energie nodig. Kijk ik om mij heen, dan is de e-bike gewoongoed geworden. En de elektrische auto? Het rijden hierin wordt gestimuleerd en het rijden in een auto met een brandstofmotor wordt ontmoedigd. Bent u wel eens op het water te vinden in een sloepje? Dan mag u vanaf 2025 het centrum van Amsterdam alleen nog maar in met een elektrisch aangedreven motor. De milieuzone heeft zich ook al verplaatst naar het water.

En wat betekent dit ook al weer volgens de wetten van de handel? Precies, schaarste bepaalt de richting waarin de prijs zich ontwikkeld.

 

Energielasten gamechanger

Een beschouwing over de effecten van hogere energiekosten voor de productie van goederen gaat te ver voor dit artikel. Opwaartse prijsdruk als gevolg hiervan valt ook daar te verwachten.

Al met al verwachten wij dat energielasten onevenredig zullen stijgen. Dit leidt tot deze constateringen:

  • Is uw (toekomstig) inkomen voldoende hoog, dan neemt uw vermogen iets minder toe.
  • Is uw (toekomstig) inkomen beperkter, dan zijn de energielasten het koekoeksjong binnen het nest. U zult op andere uitgaven moeten bezuinigen.
  • Heeft u nu al moeite om rond te komen, dan zult u bij onvoldoende compensatie tekorten krijgen.

 

Vermogensbegeleiding

Het begeleiden van uw vermogen zien wij als een onderdeel van ons vak. Want naast de kostenkant is er sprake van een inkomstenkant. Hoe zorgt u dat uw vermogen voldoende op peil blijft en het u in staat stelt op de gewenste voet te leven?

 

Voor die vragen zijn wij graag uw adviseur.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter