Persoonlijke inflatie en de prijs van energie

Het begrip van 2023 wordt ongetwijfeld de woordcombinatie persoonlijke inflatie. Het hoe, wat en waarom lichten wij graag toe. En we maken duidelijk wat we voor u als consument misleidend vinden aan de wijze waarop inflatie berekend wordt.

 

Inflatiecijfer kenmerkt korte termijn visie

Het inflatiecijfer drukt de wijziging in prijs uit van een product of dienst ten opzichte van een jaar eerder. Feitelijk gaat het om een percentage. Dus als een product nu € 2,00 kost en een jaar eerder € 1,82 dan hoort hier het inflatiecijfer van 10% bij.

Het merkwaardige is echter dat als dit product volgend jaar nog steeds € 2,00 kost dat het inflatiecijfer dan 0% is. Bezien we de prijsverandering over de gehele periode, dan is er sprake van een inflatiecijfer per jaar van 5% enkelvoudige intrest.

Kortom wil je weten of je over een langere periode voldoende inkomen of vermogen hebt om je gewenste uitgaven te kunnen blijven doen, dan is het veel relevanter om te kijken naar de prijsontwikkeling gemeten over een langere periode.

 

Gasprijs 2010-2023

Ten opzichte van de piek in 2022 van € 300,00 per megawattuur is de gasprijs spectaculair gedaald en wel tot net onder de € 60,00 per megawattuur. Bezien we die stand ten opzichte van de gemiddelde prijs over de periode 2010 tot 2021, dan is die € 60,00 ineens 300% meer dan dit gemiddelde.

Kortom bij een gelijk verbruik aan gas in uw huishouden bedragen de kosten anno 2023 +300% ten opzichte van dit gemiddelde zonder dat er sprake zou zijn van een verbruiksplafond.

Europese Gasprijs meerjarenoverzicht geeft beter beeld van kosten van energie 

Persoonlijke inflatie

De mate waarin u erin slaagt uw verbruik van energie te reduceren ten opzichte van de periode hieraan voorafgaand bepaalt mede uw persoonlijke inflatie. Duurzaamheid, naar onze visie de achtste deugd, betekent in relatie tot wonen vooral dat u grip krijgt op uw energieverbruik.

Dat bereikt u door het warmteverlies van uw woning in kaart te brengen, waardoor u gerichter kunt isoleren. Slaagt u erin om zelf energie op te wekken, dan doet u er verstandig aan die energie op te slaan of zoveel mogelijk direct te verbruiken. De salderingsregeling zal op termijn verdwijnen.

 

Nationaal Warmtefonds

De rijksoverheid heeft speciaal voor het realiseren van energiebeperkende maatregelen diverse leningen in het leven geroepen via het Nationaal Warmtefonds. Voor huishoudens met een verzamelinkomen onder de € 48.625,00 per jaar kan er zelfs geleend worden tegen 0% rente.

Overzicht van veelgestelde vragen (FAQ) - Warmtefonds

 

Duurzaamheid

Je hoeft geen klimaatklever (woord volgens Van Dale 2022) te zijn om je leven duurzamer in te richten. Door slim om te gaan met energieverbruik kun je al een forse winst behalen en zo je persoonlijke inflatie onder controle houden.

Rik Smit en Greet Vernooij helpen u graag bij uw financiële planning op duurzame basis.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter