Sustainability of duurzaamheid

Sustainability of duurzaamheid staat voor al onze inzet om de belangen te verenigen van mensen (people), milieu (planet) en economie (profit). Met als voornaamste doel om de aarde zo te gebruiken dat toekomstige generaties er ook fijn kunnen leven. Dat vraagt anders dan een traditionele houding ten aanzien van financiële vraagstukken dat je verder kijkt dan een optimale opbrengst als enig belang.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid kunnen we beschouwen als een waarde. Het is niet alleen van waarde. Neen, het is een waarde. Laten we het beschouwen als een deugd. Het is een goede eigenschap als je bereid bent duurzaamheid onderdeel te laten zijn van hoe je leeft. Het misstaat niet om duurzaamheid als achtste toe te voegen aan de zeven deugden.

 

Duurzaamheid raakt aan diverse aspecten van ons leven. Wij onderscheiden:

  • Huis
  • Vervoer
  • Eten en Kleding
  • Vakantie
  • Geld

 

Financiële planning en duurzaamheid

Hoe waardevol is het om duurzaamheid te combineren met de planning van je inkomen en vermogen? Heel waardevol, luidt ons antwoord.

In 2007 schreven we een artikel onder de titel “Duurzaam ondernemen”. Wist u dat wij sinds het bestaan van onze maatschap voor financiële planning jaarlijks 2.115 kg CO2 per jaar weten besparen?

 

Wilt u uw toekomst duurzamer maken? Wilt u weten waar u kunt verduurzamen en hoe u dan de belangen van mens, milieu en economie verenigt? Vraag ons dan als uw financieel planner.

 

Duurzaamheid, de achtste deugd

De zeven deugden, wijsheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, dapperheid, geloof, hoop en naastenliefde, hebben de betrekking tot de ander als gemene deler. In duurzaamheid verenigen zich de betrekkingen van mens tot mens, van mens tot milieu en van mens tot economie.

Het besef dat onze planeet ons leven mogelijk maakt, vraagt dat wij onze deugden aanspreken. Gematigdheid helpt ons idealiter het evenwicht dat we terugvinden in de natuur te borgen. Zo ook helpen de andere deugden ons, ons gedrag duurzamer te maken. Is het dan nog wel nodig om duurzaamheid als achtste deugd te poneren?

 

Deugden zijn belangrijke waarden. Ze leren ons hoe wij ons tot elkaar verhouden. Door ons te realiseren dat we deel uitmaken van een groter geheel, het klimaat op onze planeet, krijgen we de mogelijkheid aangereikt om ons gedrag in een breder perspectief te plaatsen. We verruimen onze blik, beseffen invloed en baat te hebben op en bij een evenwichtig geheel en dat alleen al maakt dat duurzaamheid beschouwd kan worden als de achtste deugd.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter