Ontkoppelen AOW is financieel zeer ongunstig

Het plan om de AOW te ontkoppelen van de overige uitkeringen staat in het gepresenteerde Regeerakkoord van december 2021. Dit voorstel moet nog worden omgezet in een wetsvoorstel en worden besproken in de Tweede en de Eerste Kamer. Waarom dit financieel zeer slecht uitpakt voor gepensioneerden die voornamelijk van hun AOW moeten leven, leggen wij uit in dit artikel.

 

Ontkoppelen AOW betekent verlies koopkracht

Het stijgen van prijzen (van goederen en diensten) wordt inflatie genoemd. Zolang uw inkomen in dezelfde mate meestijgt met deze prijsstijging lukt het om evenveel te kopen en te betalen. Uw koopkracht blijft dan gelijk. Maar als uw inkomen minder of helemaal niet meestijgt, zult u moeten bezuinigen op uw uitgaven. Uw koopkracht is namelijk gedaald.

 

Inflatie en het sneeuwbaleffect

Als prijzen jaar-in-jaar-uit blijven stijgen, ontstaat er een cumulatief effect. Dat laat zich gemakkelijk voor ogen zien als we een kleine sneeuwbal van boven aan de heuvel naar beneden laten rollen. Telkens kleeft er meer sneeuw aan de sneeuwbal. De sneeuwbal neemt per omwenteling meer sneeuw op. Zo neemt de sneeuwbal sneller in omgang toe. Ook als de sneeuwbal langzamer rolt.

Dus ook als de inflatie afneemt, nemen prijzen nog steeds toe. Ze nemen weliswaar minder toe, maar toch wordt alles duurder. Wat de inflatie per jaar was, ziet u in onderstaande grafiek met dank aan de website Homefinance.nl. Daar vindt u nog meer cijferwerk.

 

Inflatie vanaf 1962

 

Inflatie op de langere termijn

Wanneer u voor de eerste keer uw AOW uitkering ontvangt, leeft u statisch gezien ongeveer twintig jaar. Als uw AOW uitkering niet meestijgt met de stijging van de prijzen, dan verliest u tussen de 1,4% en 2,0% per jaar als de inflatie de komende twintig jaar lijkt op die in de periode 1990 tot 2021. Op de langere termijn betekent dit dat de daling van uw koopkracht na 20 jaar tussen de 24% tot 33% bedraagt. Dat voelt zoals het tekortkomen aan geld wanneer u uw boodschappen afrekent. U zult dan 24% tot 33% van uw boodschappen niet kunnen afrekenen.

 

Een goede planning moet inflatiebestendig zijn

Een goede planning van inkomen en vermogen houdt rekening met inflatie op basis van een reële levensverwachting. Dat is onderdeel van onze professionaliteit.

Wilt u weten hoe u er financieel voorstaat op de langere termijn schakelt u dan onze deskundigheid in.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter