Euthanasieverzoek levenstestament geldig

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 21 april 2020 weten we van de omstandigheden waaronder een arts niet strafbaar handelt bij de uitvoering van een euthanasieverzoek wanneer dit goed is vastgelegd in een levenstestament. Recent, (december 2021), heeft artsenorganisatie KNMG het eigen standpunt over euthanasie bij dementie aangepast.

 

Oordeel Hoge Raad in de strafzaak

De Hoge Raad zet in zijn uitspraak in de strafzaak de uitgangspunten uiteen voor de mogelijkheid voor een arts om gevolg te geven aan een schriftelijk euthanasieverzoek van een patiënt die lijdt aan voortgeschreden dementie. Kort gezegd houden de belangrijkste uitgangspunten het volgende in.

De wet biedt de mogelijkheid dat iemand in een schriftelijke verklaring een verzoek om levensbeëindiging vastlegt voor de situatie waarin hij niet langer meer het vermogen heeft zijn wil te uiten. Een notarieel levenstestament leent zich hier uitstekend voor.
Een arts mag aan zo’n verzoek gevolg geven als is voldaan aan alle eisen die de wet met betrekking tot euthanasie stelt, waaronder de eis dat sprake van is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden . De arts is dan niet strafbaar. Dit geldt ook als het onvermogen tot het uiten van een wil is veroorzaakt door voortgeschreden dementie. Ook dan geldt dat moet zijn voldaan aan alle eisen die de wet met betrekking tot euthanasie stelt.

 

Wat zijn die eisen dan?

  1. Deze eisen waarborgen dat de arts zorgvuldig handelt.
  2. Daarom moeten zij hier worden ingevuld op een manier die recht doet aan de bijzonderheid van gevallen waarin het gaat om voortgeschreden dementie.
  3. Uit die wettelijke eisen volgt onder meer dat in die gevallen in het schriftelijke verzoek specifiek moet worden gevraagd om levensbeëindiging in de situatie waarin de patiënt als gevolg van voortgeschreden dementie zijn wil niet meer kan uiten.

 

Aangepast standpunt KNMG euthanasieverzoek in levenstestament

Met dit aangepaste standpunt krijgen artsen handvatten om "in complexe situaties" euthanasie te overwegen, bijvoorbeeld in het geval van wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie.

Dat is een verruiming van het eerdere standpunt, waarin de KNMG artsen adviseerde niet tot euthanasie over te gaan als er geen communicatie mogelijk is met de patiënt. Dat standpunt werd in 2012 aangescherpt, na twee gevallen waarin de toetsingscommissie had geoordeeld dat er onzorgvuldig was gehandeld door artsen.

Dat het standpunt nu is aangepast, heeft onder meer te maken met de genoemde uitspraak van de Hoge Raad.

 

Levenstestament en financieel plan

Wilt u meer weten over dit onderwerp, leest u dan ons artikel over de samenhang tussen een levenstestament en een financieel plan. Klik hier >>>

 

Bronnen: (websites Hoge Raad en NOS)

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter