Opeet- of verzilverhypotheek binnen de familie

Ouders met een hypotheekvrij huis en kinderen met vrij beschikbaar vermogen. Hoe combineer je extra inkomen voor de ouders met fiscaal voordeel voor de kinderen? In dit artikel geven wij een voorbeeld.

 

Ouders Gerard (72 jaar) en Marjan (70 jaar) van Beek wonen in een hypotheekvrij huis met een waarde van € 350.000,00. Hun zoon Ronald (45 jaar) is hun enig erfgenaam. Ronald heeft een goed inkomen en beschikt over een vrij vermogen van € 300.000,00. Dit is exclusief het saldo op zijn lopende rekening van € 30.000,00. Hij wil zijn ouders wel geld lenen, maar voor zichzelf € 80.000 beschikbaar houden.

 

Extra inkomen

Ouders Gerard en Marjan leven royaler dan het pensioeninkomen dat zij ontvangen. Ze hebben al aardig op hun spaargeld ingeteerd. Ronald stoort zich aan de negatieve rente die hij over zijn spaargeld moet betalen. Deze onderdelen combineren wij als volgt.

Ronald spreekt met zijn ouders af dat hij ze iedere maand een vast bedrag leent. Op basis van bovenstaande gegevens en een rente van 1,5% is dit € 485,34 om precies te zijn. Dit is een netto inkomen voor de ouders.

 

Deskundig advies

Ronald ontvangt 1,5% rente over het bedrag dat hij totaal heeft uitgeleend aan zijn ouders. Dit ontvangt hij op papier. De rente wordt bijgeschreven. Dat betekent dat zijn spaarrekening afneemt en zijn vordering toeneemt. Omdat hij niet eerder kan beschikken over zijn vordering dan na het overlijden van zijn langstlevende ouder is het van belang dat hij zich dit goed realiseert. De hoogte van de rente hoort een compensatie hiervoor te zijn. Daarom is het belangrijk dit goed af te spreken. Hoe u dit afspreekt en goed vastlegt, vraagt om ons deskundig advies.

 

Minder erfbelasting

Als Ronald meer erft van zijn ouders dan afgerond € 147.000 betaalt hij over het meerdere 20% erfbelasting. Door de hypotheeklening die hij aan zijn ouders heeft verstrekt, valt er in hun nalatenschap nu ook een schuld. Een schuld aan hun zoon. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de erfenis van zijn ouders steeds kleiner. De schuld wordt namelijk groter. Omdat er tegenover deze schuld de waarde van het huis staat, erft Ronald een steeds groter deel van het huis vrij van erfbelasting.

 

Voor meer informatie belt u met Rik Smit 020-482.58.42 of Greet Vernooij 0294-25.34.44

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter