Echtscheiding ondernemer met BV en pensioen

De verhouding tussen de directeur grootaandeelhouder (de DGA) van een BV en zijn echtgenote onderscheidt zich doordat de DGA zich primair ondersteund voelt door zijn accountant. Vandaar dat in de situatie van een echtscheiding het normaal is, dat de echtgenote het gevoel heeft dat het haar aan gelijkwaardige ondersteuning ontbreekt. Die situatie vraagt erom de echtscheiding gelijkwaardig te regelen. Hoe kunt u dat doen?

 

Mediation echtscheiding DGA

De beste optie om de gelijkwaardigheid bij een echtscheiding vorm te geven, is door ons als uw scheidingsmediator aan te stellen. Dan verzekert u zich van een kundige mediator op het terrein van het ondernemen met behulp van een eigen BV.

 

Pensioen DGA uitgefaseerd

De pensioenrechten van de DGA zijn als gevolg van een speciale wet beperkt. Voorts kan het zo zijn dat die beperkte rechten zijn afgekocht of zijn omgezet in een oudedagsvoorziening nieuwe stijl (de ODV). Wij zijn uitermate deskundig in het vaststellen van de kwaliteit van de wijze waarop die pensioenrechten zijn uitgefaseerd.

Dit is van groot belang voor het echtscheidingsproces, ongeacht de vorm waarin dit verloopt. Of het een mediation betreft, een overlegscheiding of een eenzijdige procedure is niet van invloed op hoe die uitfasering dient te worden beoordeeld. Er zijn pensioenrechten prijsgegeven en daarbij dient vastgesteld te worden of alle betrokkenen weloverwogen besluiten hebben kunnen nemen. Als deze zogenoemde ‘informed consent’ ontbreekt, dan vereist dit extra aandacht. Mogelijk liggen daar gronden voor herstel.

 

Overlegscheiding DGA

Een andere optie is de overlegscheiding. In die vorm heeft zowel de DGA als de echtgenote een eigen advocaat. De focus is niet op het voeren van een gerechtelijke procedure, maar op het bereiken van overeenkomst op basis van gelijkwaardig overleg. In dat geval leent onze deskundigheid zich om toegevoegd te worden als onafhankelijke deskundige. Het overleg is gebaat bij die onafhankelijkheid. Alleen dan kunnen wij de informatie ongekleurd met alle betrokkenen delen en kunnen zij op grond daarvan hun afspraken maken.

 

Gerechtelijke echtscheidingsprocedure DGA

Blijkt overleg niet een haalbare optie, dan resteert alleen het eenzijdige verzoek tot echtscheiding. Dan zal in een aparte procedure aandacht gegeven moeten worden aan het uitfaseringsproces. De focus dient te zijn op de wijze waarop de pensioenrechten zijn uitgefaseerd. Niet in de laatste plaats omdat al in dat stadium sprake was van ongelijkwaardige advisering. De DGA wist zich verzekerd van zijn accountant of belastingadviseur. De echtgenote ontbeerde het in veel gevallen aan een eigen adviseur.

 

Uitfaseren pensioen DGA

Zoekt u een kundige mediator of adviseur met betrekking tot het uitfaseren van pensioenrechten van de DGA? Neemt u dan contact met ons op.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter