Erf aangenaam - aankondiging nieuwe website - nalatenschapsmediation

In het najaar van 2019 verscheen onze extra website die geheel gewijd is aan het onderwerp Erven. Daar leest u onze visie en ons plan van aanpak waardoor een nalatenschap meer is dan een optelsom van bezittingen en schulden. Namelijk tevreden gezins- en familieleden. In dit korte artikel geven wij u graag een korte toelichting op erfaangenaam.nl.

 

Nalaten? Wees wijs!

Wat er na uw overlijden met u gebeurt, verloopt volgens uw wens of uw vermoedelijke wens, zegt de wet. Wilt u de zekerheid dat u bepaalt wat er met u, met uw bezittingen en met uw schulden gebeurt, dan komt u nu in actie.

Het is belangrijk dat uw wensen zorgvuldig genoteerd en gedegen geadministreerd worden. Kies daarom altijd voor een notariële akte.

 

Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd, dat het meer vraagt dan juridische kennis om uw laatste wil optimaal vast te leggen. Wij zorgen er ook voor dat uw laatste wil fiscaal slim wordt vormgegeven.

 

U bepaalt! Wie uw erfgenamen zijn. Wie niet. Wie er specifieke goederen of rechten krijgt. Hoe uw uitvaart vorm krijgt. En ook belangrijk wie er namens u bevoegd is uw erfenis en uitvaart af te wikkelen. Een aangename gedachte. Te weten dat u dit zelf kunt bepalen.

 

En tot slot. Wees wijs! Kijk ook met uw hart. Wat zegt uw gevoel?

 

Nalatenschapsmediation | Onze kwaliteiten

Rik Smit (1959) en Greet Vernooij (1959) staan erom bekend dat zij hun ruime juridische en fiscale kennis combineren met kordaat optreden. Luisteren naar uw wensen is de hoofdzaak. Maar ook als u een laatste zetje nodig hebt om tot actie over te gaan, kunt u op hen rekenen. Dat is wel zo aangenaam.

 

Beiden zijn al meer dan 15 jaar mediator voor familiekwesties. Zij kennen het klappen van de zweep. Daarom zijn zij goed inzetbaar om de verschillende belangen binnen de familie vast te stellen. Zodat u daarmee rekening kunt houden bij het bepalen van uw nalatenschap. Want uw nalatenschap is meer dan de erfenis van bezittingen en schulden. Er is meer dan de letter van een testament om na te laten. Kies daarom voor onze kwaliteiten: “Erf aangenaam!”

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter