Een goede financieel planner

Als een financieel planner zijn emoties en kennis niet onder controle heeft, kan hij het geld van zijn klant niet managen. Dit is onze variant op de quote van de beroemde Amerikaanse grootbelegger Warren Buffet: “If you cannot control your emotions, you cannot control your money”.

 

Na dertig jaar ervaring in dit vak denken wij te weten wat een financieel planner tot een goede financieel planner maakt. Dat heeft met emotie, kennis en vaardigheden te maken.

 

Ken uw klant

Het ‘Ken uw klant’ principe bestaat wat ons betreft uit meer dan de financiële feiten. Juist omdat de mens een emotioneel mens is, is het van belang dat wij uw emoties kennen die horen bij hoe u geldkwesties ervaart. 

Hoe en wanneer wij u informeren, verschilt per klant. Wilt u ieder detail weten of slechts de grote lijn. Gaan cijfers voor u leven door ze weer te geven in tabelvorm, in een grafiek of heeft u bij geen van deze wijzen van presenteren enig gevoel? Wij willen u werkelijk leren kennen. Dat betekent verbinding op het niveau van emoties. Hierbij behouden wij onze professionele distantie. Apps zien wij niet als een concurrent. Technologie zien wij als een kostenefficiënt hulpmiddel.

 

Reëel rendement

Inflatie mag in een financieel plan niet ontbreken. Het is essentieel, omdat het realiteit toevoegt aan een financieel plan. U wilt toch ook dat uw financieel plan de koopkracht van uw inkomen en vermogen zuiver weer geeft? 

In onderstaande grafiek is goed te zien wat het langdurig effect van inflatie is. Een gewenst besteedbaar inkomen van bijvoorbeeld € 30.000 netto per jaar kent na 20 jaar al 33% verlies aan koopkracht en na 40 jaar als meer dan 50%.  

Het reële rendement op uw vermogen is het netto rendement wat u met uw belegd vermogen behaalt minus de inflatie. 

Belegt u om een schuld op termijn af te lossen, dan kunt u de inflatie buiten beschouwing laten. Het bedrag van uw schuld kent normaliter geen relatie met de hoogte van uw schuld.

 

Voor het leven

U kiest ons voor het leven. Dat is wat wij voor ogen hebben. U kiest ons om onze advisering die uw kansen optimaliseren voor het leven dat u zich wenst. U kiest ons omdat wij alleen uw belangen dienen. U kiest ons vanwege onze professionaliteit en onafhankelijkheid.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter