Open brief aan partners van een DGA

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

Mogelijk heeft u al of gaat u binnenkort een handtekening zetten onder een vaststellingsovereenkomst tussen u en uw partner, die directeur grootaandeelhouder is van zijn of haar BV. De aanleiding hiertoe is de aanpassing van uw pensioenrechten. Als dat zo is, dan is deze brief voor u bedoeld.

 

Pensioen is een belangrijk onderwerp. Het is bedoeld als inkomen voor als uw partner zijn of haar pensioendatum bereikt of als inkomen voor u als uw partner voor die datum overlijdt. Het is inkomen bedoeld om van te kunnen leven.

 

In 1981 is door de hoogste rechter in Nederland bepaald dat de waarde van het pensioen toebehoort aan beide echtgenoten. Ook al zijn de pensioenuitkeringen nog niet ingegaan. Dat besluit geldt tot aan vandaag de dag. In 1995 is er wetgeving gekomen die hierop voortborduurde. Enkele verbeteringen zoals welk deel van het pensioen en hoe er verdeeld moet worden is vastgelegd in de wet.

 

Een overeenkomst die vaststelt wat de financiële gevolgen zijn als deze pensioenrechten worden aangepast gaat over vijf belangen:

 1. Uw gemeenschappelijk belang;
 2. Het belang van uw partner DGA;
 3. Uw belang;
 4. Het belang van de BV;
 5. Het belang van de fiscus.

Vaststellingsovereenkomst met afspraken over compensatie

Wat er tenminste in deze vaststellingsovereenkomst zou moeten staan is:

 1. Wat het standpunt van u en uw partner is ten aanzien van aan wie de pensioenrechten staande het huwelijk (dus nu!) toebehoren.
  • Voorzien van een motivatie die verband houdt met het genoemde standpunt van de hoogste rechter in Nederland en de wetgeving. Uw huwelijkse voorwaarden kunnen afspraken bevatten die hierop van invloed zijn.
 2. Wat het standpunt is ten aanzien van de afkoopsom of andere rechten die voortkomen uit de aanpassing van de pensioenregeling.
  • Dit standpunt moet duidelijk maken aan wie die afkoopsom of andere rechten toekomen en wat daar de overwegingen en onderbouwing voor zijn en is.
 3. Wat de waarde is van het pensioenrecht dat wordt prijsgegeven en wat de waarde is van de afkoopsom of andere rechten die daarvoor in de plaats komen.
  • Uiteraard onderverdeeld naar beide personen om vast te stellen wat er per persoon verandert.
 4. Wat de financiële positie van de BV is voor en na het aanpassen van de pensioenrechten.
 5. Wat uw partner DGA en u afspreken in verband met de overwegingen en standpunten op grond van de punten 1 tot en met 4.
  • Deze afspraken horen te gaan over de verschillen voor en na de aanpassing uitgedrukt in rechten en in geld per persoon.
  • Over onderlinge verschillen die tot gevolg hebben dat wie er minder voordeel of meer nadeel heeft dan de ander door die ander gecompenseerd wordt.
  • Waaruit die compensatie bestaat dient duidelijk te zijn vermeld. Ook wanneer u dit onderlinge recht kunt uitoefenen.
 6. De vaststellingsovereenkomst bevat een of meerdere cijfermatige bijlagen als onderbouwing van de aanpassing, de nieuwe rechten en de financiële compensatie.
 7. Een fiscale toelichting mag niet ontbreken.

 

Als de vaststellingsovereenkomst die u is of wordt aangeboden niet voldoet aan deze minimale voorwaarden spreekt u dan de adviseur die hiervoor verantwoordelijk is aan en vraag om een complete overeenkomst. Tot slot adviseren wij u de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. Afspraken ten aanzien van compensatie kunnen ertoe leiden dat hiervoor een notariële akte vereist is. Als daar niet aan voldaan wordt of is, kunnen afspraken zelfs nietig zijn.

 

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor een opinie op wat u is of wordt aangeboden. Wij begrijpen prima hoe je zakelijkheid en het hebben van een relatie als partners kunt combineren. Daarin zijn wij gespecialiseerd!

 

Met vriendelijke groet,

Rik Smit en Greet Vernooij

Smit Vernooij c.s. is een onafhankelijke praktijk voor financiële planning en mediation.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter