Hoe scheiden een wijs besluit kan zijn

Thea en Joost trouwden elkaar in 1971. Zij was eenendertig en hij was dertig jaar. Net voor de kerst van 2017 tekenden ze hun echtscheidingsconvenant. Ze zijn dan zesenzeventig en zevenenzeventig. Hun besluit van elkaar te willen scheiden, vinden ze een wijs besluit. “Echtscheiding op die leeftijd? Waar begin je aan?” Dat is wat ze veel om hun heen horen. Ik, hun mediator, weet wel beter. Het is een wijs besluit.

 

Scheiden op latere leeftijd

Als een relatie zich harmonieus blijft ontwikkelen, ontstaat kameraadschap. De afname van de gezonde spanning elkaar te willen, moeten of je laten veroveren, biedt hiervoor de ruimte. Heel geleidelijk schuift het gevoel richting elkaars maatje of ‘soulmate’ zijn. Verdeling van taken verloopt harmonieus. Partners voelen zich tot elkaar bevoordeeld.

Hoe anders verhouden partners zich tot elkaar als kameraadschap zich niet optimaal of in het geheel niet ontwikkeld. Dan kan ook het uitvoeren van taken binnen de relatie tot last worden. Partners voelen zich tot elkaar veroordeeld.

Bevoordeeld of veroordeeld. Het verschil kan immens zijn.

 

Echtscheiding of gescheiden leven

Een echtscheiding is niet de enige manier om los van elkaar te komen. Gescheiden van elkaar leven – al dan niet formeel via de scheiding van tafel en bed – kan ook een goede optie zijn. Gehuwd blijven, maar niet als gehuwden leven, vereist goede afspraken. Ook die leggen wij voor u vast in een convenant. Vaak is dit convenant afgestemd op een aanpassing van de huwelijksvoorwaarden. Mediation is bij uitstek de werkwijze om deze keuze te maken en uit te werken.

 

Leven in vrijheid

Thea en Joost kozen ervoor de finale van hun leven in vrijheid door te brengen. Hun kinderen begrijpen precies waarom zij hiervoor kiezen. Ik ook. En hun omgeving? Die zou er goed aan doen oprecht eens te vragen: “Hoe gaat het met je?”

 

Wilt u meer weten over wat mediation voor u kan betekenen, belt u ons dan voor een afspraak. De namen van Thea en Joost zijn om redenen van privacy niet hun echte namen.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter