Minister dwingt DGA tot pensioenstop

Sinds 1 juli 2017 mag er geen pensioen meer opgebouwd worden in de eigen BV. Wat betekent dit voor de DGA, zeg maar de eigenaar, van de BV? En wat betekent dit voor de partner? En ja, ook de ex-partner moet goed opletten. Want wie goed oplet, begrijpt dat het niet zo werkt dat deze partners DAG met hun handje moeten zeggen tegen het pensioen van de DGA.

 

Gehuwd, partnerschap of gescheiden

Als de DGA is gehuwd zonder huwelijksvoorwaarden, dan is de partner ook mede-eigenaar van het pensioen. Niet alleen van het partnerpensioen, maar ook van een deel van het ouderdomspensioen. Dit is het gevolg van de reikwijdte van de wet die pensioenen verdeeld bij echtscheiding1.

 

Is de DGA gehuwd met huwelijksvoorwaarden en bepalen deze voorwaarden dat deze wet niet is uitgesloten, dan is de partner ook mede-eigenaar van het ouderdomspensioen. Dan kan het niet anders dan dat beide ‘eigenaren’ van het pensioen hierover moeten beslissen. Alleen als uit de huwelijksvoorwaarden blijkt dat de werking van de wet die pensioenen verdeeld bij echtscheiding is uitgesloten, kan de DGA zelfstandig besluiten zijn pensioenopbouw om te vormen of af te kopen.

 

De minister dwingt hiermee niet alleen de pensioenstop af, maar dwingt de DGA ook tot overleg met zijn partner en/of ex-partner(s). Zij moeten meetekenen voor aanpassingen.

 

Pensioen stopzetten. Wat levert compensatie op?

Pensioen is een recht op een uitkering, waarvan de betaling start zodra je de pensioenleeftijd bereikt hebt. Dat betekent dat er bij deze gedwongen pensioenstop niet zomaar geld vrijkomt. Dat is alleen het geval als de DGA het pensioen afkoopt. In alle andere gevallen komt er geen geld vrij en valt er voor partner en ex-partner(s) nu “niets te halen”.

 

Maar dat betekent nog niet, dat er nu niet onderhandeld hoeft te worden over een compensatie. Want dat is wel degelijk het geval. De onderhandeling zal gaan over wat je verliest aan rechten door in te stemmen met een aanpassing van het pensioen en wat je daarvoor aan andere rechten terug krijgt.

 

Partner en ex-partners doen er verstandig aan zich goed te laten voorlichten. En de DGA overigens ook. Want niet alleen het pensioen bepaalt op welke wijze deze partners gecompenseerd moeten worden. Dat wordt ook – en voor een belangrijk deel – bepaald door de persoonlijke juridische relatie die aan de orde is.

 

Advies huwelijksvoorwaarden en pensioenbrief

Wilt u weten wat de gevolgen voor u zijn laat ons dan uw huwelijksvoorwaarden en pensioenbrief beoordelen. Voor een advies op maat over de verschillende mogelijkheden van compensatie bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Bent u accountant of belastingadviseur en zoekt u een specialist op het gebied van huwelijksvermogensrecht, die u en uw cliënt kan adviseren over de civielrechtelijke aspecten en degelijke oplossingen kan aanreiken voor compensatie, dan zijn wij graag bereid tot samenwerking.

 

Voetnoten:

1: Wet Verevening Pensioen bij Scheiding

2: Waar in dit artikel gesproken wordt over huwelijksvoorwaarden kunt u ook partnerschapsvoorwaarden lezen, zoals deze gelden voor een geregistreerd partnerschap.

3: Kenmerkt uw relatie zich als samenlevingsovereenkomst en is er door de BV een partnerpensioen aan u toegezegd, dan kan dit ook niet zonder uw toestemming aangepast worden.

Deel dit artikel met anderen

Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter    Deel dit artikel op Twitter